Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie marketingowe 221710-S
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej organizacji. Konkurowanie w warunkach globalizacji rynków i postępu technicznego. Strategie marketingowe a kształtowanie i umacnianie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zmiany pozycji nabywców/konsumentów wobec dostawców na współczesnych rynkach.

Strategie na poziomie przedsiębiorstwa i strategie na poziomie strategicznej jednostki biznesu jako punkt wyjścia w procesie opracowania strategii marketingowej.

Interesariusze przedsiębiorstwa a strategia marketingowa. Współpraca przedsiębiorstwa z innymi organizacjami a strategia marketingowa. Alianse marketingowe a tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Plan marketingowy jako zsynchronizowany projekt marketingowych decyzji strategicznych i ustaleń taktycznych. Struktura planu marketingowego i jego funkcje. Cele marketingowe. Zakres strategicznych decyzji marketingowych (CO zamierzamy osiągnąć? KIM są nasi klienci? CO im oferujemy?)

Zakres i źródła danych służących opracowywaniu informacji wspierających podejmowanie marketingowych decyzji strategicznych. Badania marketingowe a wybór strategii marketingowej. Zakres i metody analizy sytuacji przedsiębiorstwa na rynku.

Istota i proces segmentacja nabywców indywidualnych (konsumentów) i nabywców instytucjonalnych. Kryteria segmentacji nabywców. Strategie wyboru docelowej grupy nabywców i ich profilowanie.

Istota i proces pozycjonowania produktów i marek. Źródła/kryteria pozycjonowania produktów/marek. Metody pozycjonowania produktów/marek.

Strategiczne przesłanki programów marketingowych. Kształtowanie działań operacyjnych dotyczących produkt-mix.

Program dotyczący ceny. Strategie cenowe organizacji.

Program dotyczący dystrybucji/udostępniania produktów. Strategie dystrybucji.

Program dotyczący komunikacji marketingowej. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami

Różnicowanie i zmiany strategii marketingowych. Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym i rynkach lokalnych. Strategie marketingowe a cykl życia produktu/marki.

Budżet, wdrażanie i kontrolowanie realizacji strategii marketingowej

Marketing społecznie odpowiedzialny.

Podsumowanie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:00, sala 216
Maria Johann szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0