Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ryzyko w finansach 220390-D
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

1. Pojęcie i typologie ryzyka

Zarządzanie w warunkach ryzyka - składowe procesu (na podstawie uniwersalnych ogólnobranżowych międzynarodowych standardów)

Podstawowe miary ryzyka. Ryzyko pojedynczej ekspozycji i ryzyko portfela

Modelowanie ryzyka (w tym niezbędne podstawy teorii prawdopodobieństwa oraz statystyki i technik symulacyjnych).

Ryzyko kredytowe kontrahenta

Ryzyko płynności.

Ryzyko rynkowe (w tym ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko akcji, ryzyko towarowe).

Ryzyko życiowe i zdrowotne (w tym ryzyko demograficzne).

Ryzyko non-life (w tym ryzyko klimatyczne).

Ryzyko operacyjne (w tym ryzyko informatyczne, modelowe i prawne).

Ryzyko utraty reputacji.

Ryzyko dźwigni finansowej i zarządzanie kapitałem w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach.

Ryzyko gospodarstw domowych.

Zarządzanie ryzykiem finansowym (procedury, standardy, wymagania).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1201 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Śliwiński szczegóły
1202 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Śliwiński szczegóły
1203 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Śliwiński szczegóły
1204 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Śliwiński szczegóły
1601 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Kawiński szczegóły
1602 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Kawiński szczegóły
1603 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Kawiński szczegóły
1604 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Kawiński szczegóły
1801 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kuszewski szczegóły
1802 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kuszewski szczegóły
1803 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kuszewski szczegóły
1804 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kuszewski szczegóły
2001 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Agnieszka Nowak szczegóły
2002 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Agnieszka Nowak szczegóły
2003 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Agnieszka Nowak szczegóły
2004 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Agnieszka Nowak szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0