Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość 110560-P
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Istota rachunkowości jako dyscypliny naukowej i praktycznej. Cele i funkcje rachunkowości.

Realizacja metody podmiotowej i metody bilansowej. Historia rachunkowości. Kierunki harmonizacji prawa międzynarodowego.

Istota bilansu. Klasyfikacja majątku i źródeł jego finansowania. Zasady uznawania aktywów i pasywów.

Pomiar i dokumentacja procesów gospodarczych. Istota operacji gospodarczych. Okresy sprawozdawcze.

Wpływ zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową i finansową jednostki. Księgi rachunkowe.

Uznawanie kosztów i przychodów. Operacje wynikowe.

Wynik memoriałowy a wynik kasowy.

Ustalenie wyniku finansowego. Struktura rachunku zysków i strat.

Podział wyniku finansowego.

Operacje gospodarcze od bilansu do bilansu.

Uszczegółowienie informacji księgowych. Księgi pomocnicze.

Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym.

Nadrzędne zasady rachunkowości.

Cechy jakościowe sprawozdania finansowego.

Wykorzystanie informacji sprawozdawczych do oceny sytuacji finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1000050 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 209
Hanna Bystrzycka 0/ szczegóły
1010050 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 209
Hanna Bystrzycka 1/ szczegóły
1020050 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 209
Hanna Bystrzycka 0/ szczegóły
1030050 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 209
Hanna Bystrzycka 0/ szczegóły
1040050 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 216
Hanna Bystrzycka 0/ szczegóły
1050050 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 216
Hanna Bystrzycka 0/ szczegóły
1100211 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 208
Edyta Łazarowicz 0/ szczegóły
1110211 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek A, sala 208
Edyta Łazarowicz 0/ szczegóły
1120211 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 208
Michał Kaczmarski 1/ szczegóły
1130211 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek A, sala 208
Michał Kaczmarski 0/ szczegóły
1200229 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 217
Anna Karmańska 0/ szczegóły
1210229 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 217
Anna Karmańska 0/ szczegóły
1220229 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 217
Katarzyna Kobiela-Pionnier 0/ szczegóły
1230229 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 217
Katarzyna Kobiela-Pionnier 0/ szczegóły
1300441 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek C, sala 4C
Małgorzata Paszula 1/ szczegóły
1310441 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek C, sala 4C
Małgorzata Paszula 0/ szczegóły
1400705 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 218
Zuzanna Świerc 1/ szczegóły
1410705 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek A, sala 218
Zuzanna Świerc 1/ szczegóły
1420705 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 218
Zuzanna Świerc 1/ szczegóły
1430705 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek A, sala 218
Zuzanna Świerc 0/ szczegóły
1440705 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 219
Małgorzata Krysik 0/ szczegóły
1450705 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 219
Małgorzata Krysik 0/ szczegóły
1500968 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 219
Zuzanna Świerc 0/ szczegóły
1510968 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 219
Zuzanna Świerc 1/ szczegóły
1520968 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 219
Zuzanna Świerc 0/ szczegóły
1530968 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 219
Zuzanna Świerc 2/ szczegóły
1540968 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 218
Michał Kariozen 0/ szczegóły
1550968 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 218
Michał Kariozen 0/ szczegóły
1602847 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek C, sala 5C
Katarzyna Kobiela-Pionnier 1/ szczegóły
1612847 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek C, sala 5C
Katarzyna Kobiela-Pionnier 0/ szczegóły
1701330 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek A, sala 8
Barbara Andruczyk 1/ szczegóły
2000050 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 207
Hanna Bystrzycka 23/ szczegóły
2010050 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, budynek G (główny), sala 207
Hanna Bystrzycka 25/ szczegóły
2020050 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 207
Hanna Bystrzycka 21/ szczegóły
2030050 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, budynek G (główny), sala 207
Hanna Bystrzycka 17/ szczegóły
2100968 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek A, sala 105
Michał Kariozen 17/ szczegóły
2110968 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, budynek A, sala 105
Michał Kariozen 22/ szczegóły
2120968 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek A, sala 105
Michał Kariozen 7/ szczegóły
2130968 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, budynek A, sala 105
Michał Kariozen 6/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0