Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość 110560-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Istota rachunkowości jako dyscypliny naukowej i praktycznej. Cele i funkcje rachunkowości.

Realizacja metody podmiotowej i metody bilansowej. Historia rachunkowości. Kierunki harmonizacji prawa międzynarodowego.

Istota bilansu. Klasyfikacja majątku i źródeł jego finansowania. Zasady uznawania aktywów i pasywów.

Pomiar i dokumentacja procesów gospodarczych. Istota operacji gospodarczych. Okresy sprawozdawcze.

Wpływ zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową i finansową jednostki. Księgi rachunkowe.

Uznawanie kosztów i przychodów. Operacje wynikowe.

Wynik memoriałowy a wynik kasowy.

Ustalenie wyniku finansowego. Struktura rachunku zysków i strat.

Podział wyniku finansowego.

Operacje gospodarcze od bilansu do bilansu.

Uszczegółowienie informacji księgowych. Księgi pomocnicze.

Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym.

Nadrzędne zasady rachunkowości.

Cechy jakościowe sprawozdania finansowego.

Wykorzystanie informacji sprawozdawczych do oceny sytuacji finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
100050 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala Aula II
Hanna Bystrzycka szczegóły
110211 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:50 - 11:30, budynek G (główny), sala Aula V
Edyta Łazarowicz szczegóły
120229 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala Aula III
Anna Karmańska szczegóły
130441 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek C, sala 4A
Małgorzata Paszula szczegóły
140705 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:50 - 11:30, budynek G (główny), sala Aula I
Małgorzata Krysik szczegóły
150968 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala Aula I
Wioletta Baran szczegóły
162847 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek C, sala 5B
Katarzyna Kobiela-Pionnier szczegóły
171330 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:50 - 11:30, budynek A, sala 9
Monika Raulinajtys-Grzybek szczegóły
200050 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala Aula II
Hanna Bystrzycka szczegóły
210968 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala Aula I
Wioletta Baran szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0