Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polskie przedsiębiorstwa na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej 131710-S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy. Konkurencyjność przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne (zasoby - potencjał konkurencyjny, źródła przewagi konkurencyjnej, strategie konkurowania, pozycja konkurencyjna).

Uwarunkowana zewnętrzne rozwoju przedsiębiorstw. Wewnętrzny rynek europejski.

Polityka Komisji Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość w Europie i w Polsce. Nowa polityka przemyśowa

Polityka konkurencji UE a rozwój przedsiębiorstw. Pomoc publiczna w prawie wspólnotowym w świetle nowych regulacji .

Polityka regionalna a przedsiębiorstwo. Wpływ funduszy unijnych na warunki prowadzenia działalności gospodarczej nowa perspektywa budżetowa.

Koniunktura w gospodarce światowej a sytuacja polskich branż i przedsiębiorstw.

Akcesja Polski do UE a zmiany warunków konkurowania polskich przedsiębiorstw.

Zasoby polskich przedsiębiorstw a przewaga kosztowa i skuteczność konkurencji cenowej na rynku UE.

Kompetencje polskich przedsiębiorstw a konkurowanie przez wyróżnianie oferty (praktyka, pożądane zmiany).

Zakres i formy umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

Relacje kooperacyjne polskich przedsiębiorstw, możliwości ich rozwoju na rynku UE.

Zmiany modeli biznesu (MB) polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji do UE.

Strategie konkurowania (SK) polskich przedsiębiorstw na rynku UE. Analiza przypadków sukcesów i niepowodzeń polskich przedsiębiorstw na wewnętrznym rynku UE.

Jak wyżej.

Wizje integracji europejskiej. Interesy ekonomiczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Szczech-Pietkiewicz szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0