Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia 120910-P
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 22
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Przedmiot badań demograficznych. Dane i ich źródła. Podstawowe pojęcia. Informacje o sytuacji demograficznej w Polsce i na świecie.

Pomiar procesów demograficznych - zasady budowy podstawowych współczynników demograficznych. Siatka Lexisa.

Ogólne i cząstkowe współczynniki demograficzne. Standaryzacja współczynników demograficznych.

Przemiany procesu tworzenia, rozwoju i rozpadu rodzin w Polsce i w Europie.

Analiza płodność: pomiary, teorie i obecne trendy w Polsce, Europie i na świecie.

Analiza umieralności w Polsce, Europie i na świecie. Przejście epidemiologiczne.

Tablice trwania życia - zasady budowy tablic, analiza podstawowych parametrów tablic.

Rozwój myśli demograficznej, teorie pierwszego i drugiego przejścia demograficznego.

Migracje wewnętrzne i migracje zagraniczne w Europie i na świecie.

Struktury demograficzne i społeczno-ekonomiczne. Proces starzenia się ludności i jego demograficzne konsekwencje w Polsce i w Europie.

Wzrost populacji. Model ludności ustabilizowanej Lotki.

Metody prognozowania demograficznego.

Prognozowanie stanu i struktury ludności metodą składnikową.

Najważniejsze zmiany demograficzne w Polsce, w Europie i na świecie. Powiązania między zmianami demograficznymi a zmianami klimatycznymi.

Społeczno-ekonomiczne konsekwencje zmian struktur wieku ludności oraz przykłady polityk ludnościowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0