Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria ryzyka 233970-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Aspekt filozoficzny i psychologiczny ryzyka (determinizm filozoficzny i podejście behawioralne).

Pewność, niepewność, ryzyko, faktory ryzyka.

Przegląd definicji ryzyka - rodzaje ryzyka w ubezpieczeniach

Metody klasyfikacji ryzyka - związki z ofertą produktową zakładów ubezpieczeń.

Narzędzia wykorzystywane w procesie oceny ryzyka - podstawowe wiadomości (rachunek prawdopodobieństwa, statystyka i matematyka finansowa w ubezpieczeniach).

Metody identyfikacji, analizy i kwantyfikacja ryzyka. Miary ryzyka (koherentne oraz te które nie są koherentne)

Modele ryzyka w ogólnej teorii ryzyka i modele działalności ubezpieczeniowej uwzględniające proces ryzyka.

Metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego (rozkłady prawdopodobieństwa liczby szkód oraz wielkości odszkodowania),

Ryzyko ubezpieczyciela (rynkowe) a podstawowe aspekty ryzyka ubezpieczeniowego (taryfy i składki)

Ryzyko - najbardziej popularna miara VaR - zasady konstrukcji oraz metody wyznaczania wartości.

Zarządzanie w warunkach ryzyka - główne fazy, metody i narzędzia kontroli ryzyka wykorzystywane w poszczególnych etapach procedury Risk Managment

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0