Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regiony turystyczne 231030-S
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Turystyka jako zjawisko przestrzenne i ekonomiczne: system turystyczny, pojęcie i elementy łańcucha turystycznego.

Przestrzeń w turystyce. Pojęcie funkcji turystycznej obszaru i jej mierzenie. Modele przestrzennej lokalizacji funkcji turystycznych.

Pojęcie regionu turystycznego i metody delimitacji. Przykłady regionalizacji w turystyce ? wady i zalety różnych podejść. Źródła informacji statystycznej.

Podmioty rozwoju turystyki: sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non-profit. Charakterystyka i wkład w rozwój turystyki w regionie. Turystyka jako zjawisko społeczne.

Zagospodarowanie turystyczne i jego elementy. Podaż turystyczna.

Zasoby turystyczne regionu i ich wpływ na rozwój podaży turystycznej. Metody ewaluacji zasobów turystycznych i oceny atrakcyjności turystycznej regionu.

Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie. Ujęcie historyczne i współczesne trendy.

Czynniki rozwoju i lokalizacja wybranych rodzajów turystyki: plażowej, zimowej, zdrowotnej, na obszarach wiejskich, w miastach, biznesowej. Nowe formy turystyki.

Efekty ekonomiczne rozwoju turystyki w regionie. Mierniki i uwarunkowania

Otoczenie instytucjonalne i jego wpływ na rozwój turystyki. Narzędzia oddziaływania na rozwój turystyki w regionie.

Efekty ekologiczne rozwoju turystyki. Mierniki i uwarunkowania. Pojęcie "smart" obszarów turystycznych.

Zarządzanie rozwojem turystyki w regionach. Ewolucja obszarów recepcji turystycznej.

Wizerunek regionu turystycznego i jego kształtowanie.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce. Konkurencyjność regionu turystycznego.

Prezentacja wybranych regionów turystycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:30, budynek A, sala 115
Ewa Dziedzic szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 11:40 - 13:20, budynek G (główny), sala 231
Michał Jasiński szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0