Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza efektywności projektów 226020-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Pojęcia inwestycja, przedsięwzięcie inwestycyjne, projekt, prezentacja typów inwestycji.

Rodzaje projektów, decyzje inwestycyjne.

Formy realizacji projektów: Corporate finance (CF) i Project finance (PF). Zagadnienie finansowania projektów: Dobór źródeł finansowania projektu inwestycyjnego

Zagadnienie finansowania projektów: Kształtowanie struktury źródeł finansowania projektu i kosztu kapitału. Zasady prowadzenia rachunku efektywności inwestycji

Charakterystyka korzyści projektu. Charakterystyka kosztów projektu.

Charakterystyka przepływów pieniężnych projektu (cash flow). Zastosowanie wolnych przepływów pieniężnych netto (FCF) do szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych i do planowania finansowego.

Charakterystyka metod oceny opłacalności projektów ? bezwzględna decyzja inwestycyjna: metoda NPV, metoda MNPV.

Charakterystyka metod oceny opłacalności projektów ? bezwzględna decyzja inwestycyjna: metoda IRR, metoda MIRR.

Charakterystyka metod oceny opłacalności projektów ? bezwzględna decyzja inwestycyjna: metoda PI, metoda DPP.

Ocena opłacalności projektów wzajemnie wykluczających się ? względne decyzje inwestycyjne: metoda NPVR, metoda EPR, metoda MNPVR.

Koncepcja opcji realnych ? korzyści, trudności i ograniczenia

Zastosowanie koncepcji wyceny opcji realnych w ocenie projektów inwestycyjnych.

Zarządzanie ryzykiem projektu: Wprowadzenie, Identyfikacja i kategoryzacja ryzyka związanego z realizacją projektów w formule corporate finance i project finance

Kwantyfikacja ryzyka: analiza wrażliwości (sensitivity analysis), analiza scenariuszy (scenario analysis), analiza symulacyjna (Monte carlo analysis).

Mapa ryzyka projektu. Controling ryzyka w okresie życia projektu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każda środa, 17:10 - 20:40, sala ZDAL
Waldemar Rogowski szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wirtualny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0