Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia zaawansowana I 223050-D
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Wprowadzenie. Równowaga makroekonomiczna. Konkurencyjna gospodarka rynkowa

Gospodarstwo domowe, cz. 1 - Wybór między konsumpcją a czasem wolnym

Gospodarstwo domowe, cz. 2 - Wybór między dobrami teraźniejszymi a przyszłymi

Państwo w gospodarce. Równoważność Ricardo

Przedsiębiorstwo, cz. 1 - Popyt na pracę

Przedsiębiorstwo, cz. 2 - Inwestycje

Równowaga makroekonomiczna, cz. 1

Równowaga makroekonomiczna - skutki wstrząsów gospodarczych

Pieniądz i gospodarka pieniężna, cz. 1

Pieniądz i gospodarka pieniężna, cz. 2 - skutki wstrząsów gospodarczych

Cykl koniunkturalny

Konwencjonalna i niekonwencjonalna polityka pieniężna

Inflacja i neofisheryzm

Gospodarka otwarta, cz. 1 - Rachunek obrotów bieżących i kurs walutowy

Gospodarka otwarta, cz. 2 - Równowaga w gospodarce otwartej w warunkach płynnego i stałego kursu walutowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0