Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza 220530-S
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Miejsce rachunkowości zarządczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Znaczenie pomiaru kosztów i korzyści w procesie decyzyjnym. Rola rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji, planowaniu i kontroli.

Pomiar kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej (informacja istotna, koszty zapadłe, koszty alternatywne, koszty przyrostowe).

Rachunek kosztów zmiennych - cechy modelu i zasady raportowania. Analiza koszty-rozmiary produkcji-zysk (CVP).

Wykorzystanie modelu rachunku kosztów zmiennych od podejmowania decyzji (punkt krytyczny, margines bezpieczeństwa, analiza wrażliwości zysku, mnożniki zysku).

Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne i cenowe.

Rachunek kosztów działań (ABC) i zarządzanie kosztami działań (ABM). Rentowność produktów, rentowność klientów, działania zwiększające i niezwiększające wartość dla klienta.

Metodologia stosowania rachunku kosztów działań (przykład liczbowy)

Decentralizacja odpowiedzialności za działania. Typologia ośrodków odpowiedzialności i metodologia ich pomiaru. Różne szkoły pomiaru dokonań ośrodków odpowiedzialności i całego podmiotu. Koncepcje pomiaru dokonań długo i krótkookresowych.

Koncepcja cen wewnętrznych. Zasady ustalania cen wewnętrznych. Ceny transferowe a efektywność działania.

Wykorzystanie mierników finansowych i niefinansowych do pomiaru efektów działalności operacyjnej (analiza odchyleń, stopa zwrotu, zysk rezydualny, rola miar niefinansowych)

Koncepcja całościowego budżetu przedsiębiorstwa (funkcje budżetowania, budowa budżetu, sposoby tworzenia budżetów, proces budżetowania).

Metodologia tworzenia budżetu na przykładzie.

Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) - przesłanki powstania, budowa, mapa strategii.

Pozostałe wybrane zagadnienia i narzędzia z zakresu rachunkowości zarządczej np. target costing i analiza wartości, budżetowanie w ujęciu działaniowym, koncepcja beyond budgeting, rachunek kosztów jakości.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 115
Magdalena Giedroyć szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 213
Małgorzata Krysik szczegóły
2000 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Małgorzata Paszula szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0