Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do metod numerycznych 136420-P
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Metody numeryczne: problem wyboru metody rozwiązywania zadań na komputerze. Arytmetyka zmiennopozycyjna.

Problem i źródła błędów obliczeń numerycznych. Kryteria oceny zadań numerycznych (uwarunkowanie) oraz algorytmów numerycznych (błąd, złożoność, stabilność, poprawność).

Układy równań liniowych. Dekompozycja LU metodą eliminacji Gaussa i jego zastosowanie do rozwiązywania układu równań. Numeryczna poprawność eliminacji z wyborem elementu głównego w kolumnie.

Dekompozycje specjalne: Cholesky'ego-Banachiewicza, macierzy trójdiagonalnej i inne. Zastosowania dekompozycji.

Normy wektorowe i macierzowe oraz ich własności. Uwarunkowanie macierzy. Residualne kryterium numerycznej poprawności.

Liniowe zadanie najmniejszych kwadratów.

Dekompozycja QR. Metoda Householdera wyznaczania dekompozycji QR. Obroty Givensa. Równania normalne.

Symulacje Monte Carlo. Metody wektoryzacji i zrównoleglania obliczeń.

Metoda potęgowa i metoda odwrotna potęgowa.

Interpolacja Lagrange'a i Hermite'a. Algorytm różnic dzielonych. Błąd interpolacji. Wielomiany Czebyszewa. Algorytm Hornera.

Funkcje sklejane (splajny). Splajny kubiczne.

Aproksymacja średniokwadratowa. Istnienie i charakteryzacja elementu najlepszej aproksymacji. Rzut ortogonalny. Ortogonalizacja Grama-Schmidta.

Wielomiany ortogonalne i ich zastosowanie. Reguła trójczłonowa.

Laboratorium komputerowe - nauka programowania w pakietach obliczeniowych: Octave, Matlab.

Laboratorium komputerowe - rozwiązywanie problemów ilościowych w pakietach obliczeniowych: Octave, Matlab.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0