Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Raportowanie finansowe - wymiar globalny i zarządczy (ACCA-P) 132690-P
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Analiza przypadku 1 (4 godziny) - Ramy koncepcyjne raportowania zachowania kapitału i ustalania wyniku działalności gospodarczej. Modele wyceny zasobów przedsiębiorstwa.

Analiza przypadku 2 (2 godziny) - Globalna polityka rachunkowości: jej instytucjonalizacja i przesłanki (mapa problemów).

Analiza przypadku 3 (4 godziny) - Raportowanie w zakresie przepływów pieniężnych i jego przydatność decyzyjna w zakresie strategii finansowania działalności gospodarczej.

Analiza przypadku 4 (4 godziny) - Raportowanie w zakresie gospodarki rzeczowymi i niematerialnymi aktywami trwałymi i jego przydatność decyzyjna oraz controllingowa w aspekcie utraty wartości.

Analiza przypadku 5 (4 godziny) - Raportowanie w zakresie gospodarki zapasami i jego znaczenie w zarządzaniu kosztami działalności operacyjnej.

Analiza przypadku 6 (4 godziny) - Raportowanie w zakresie leasingu, kredytów i innych zobowiązań finansowych i jego znaczenie w ocenie efektywności ich wykorzystania.

Analiza przypadku 7 (4 godziny) - Raportowanie w zakresie rezerw (w tym związanych z podatkiem dochodowym), aktywów i zobowiązań warunkowych i jego znaczenie w ocenie bezpieczeństwa kontynuowania działalności.

Analiza przypadku 8 (4 godziny) - Wartość poznawcza finansowych raportów grup kapitałowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0