Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium z rachunkowości finansowej 132230-S
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Rachunkowość jako system informacyjny, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemie informacyjnym jednostki, rodzaj prowadzenia ewidencji a forma prawna jednostki.

Kryteria wyboru rozwiązań informatycznych na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych. Specyfikacja kluczowych funkcjonalności docelowego rozwiązania informatycznego. Przygotowanie programu finansowo-księgowego do pracy.

Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości, elementy ksiąg rachunkowych, definiowanie opisu sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

Otwieranie ksiąg rachunkowych firmy w programie, administrowanie danymi, określanie uprawnień w systemie.

Zakładowy plan kont a rodzaj działalności i forma prawna jednostki, przygotowanie zakładowego planu kont, definiowanie charakterystyki kont.

Charakterystyka dokumentów księgowych oraz dokumentów ewidencyjnych, zasady wyboru oraz definiowanie dokumentów ewidencyjnych.

Sposoby zapisu operacji gospodarczych w systemie komputerowym.

Księgowanie przykładowych operacji gospodarczych przy użyciu programu finansowo-księgowego.

Prowadzenie rozrachunków - wprowadzanie dokumentów do rozrachunków, przeglądanie stanu rozliczeń, korekty księgowań.

Rejestry VAT - funkcje i rodzaje, wprowadzanie danych do rejestrów, przeglądanie danych zapisanych w rejestrach, generowanie raportów.

Sporządzanie zestawień analitycznych na podstawie zapisanych danych, przygotowanie raportów związanych z zapisami na kontach.

Przygotowanie oraz ewidencja listy płac w systemie finansowo- księgowym. Moduły informatyczne dedykowane obsłudze kadrowo-płacowej.

Ewidencja, kontrola rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, rozrachunków publiczno-prawnych.

Sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS na podstawie informacji generowanych przez system.

Praca na przełomie okresów sprawozdawczych - zamykanie miesiąca, otwieranie miesiąca, zamknięcie roku, otwieranie nowego roku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:55 - 15:10, sala 2D
Katarzyna Klimczak szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0