Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polskie przedsiębiorstwa na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej 131710-S
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy. Konkurencyjność przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne (zasoby - potencjał konkurencyjny, źródła przewagi konkurencyjnej, strategie konkurowania, pozycja konkurencyjna).

Uwarunkowana zewnętrzne rozwoju przedsiębiorstw. Wewnętrzny rynek europejski.

Polityka Komisji Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość w Europie i w Polsce. Nowa polityka przemyśowa

Polityka konkurencji UE a rozwój przedsiębiorstw. Pomoc publiczna w prawie wspólnotowym w świetle nowych regulacji .

Polityka regionalna a przedsiębiorstwo. Wpływ funduszy unijnych na warunki prowadzenia działalności gospodarczej nowa perspektywa budżetowa.

Koniunktura w gospodarce światowej a sytuacja polskich branż i przedsiębiorstw.

Akcesja Polski do UE a zmiany warunków konkurowania polskich przedsiębiorstw.

Zasoby polskich przedsiębiorstw a przewaga kosztowa i skuteczność konkurencji cenowej na rynku UE.

Kompetencje polskich przedsiębiorstw a konkurowanie przez wyróżnianie oferty (praktyka, pożądane zmiany).

Zakres i formy umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

Relacje kooperacyjne polskich przedsiębiorstw, możliwości ich rozwoju na rynku UE.

Zmiany modeli biznesu (MB) polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji do UE.

Strategie konkurowania (SK) polskich przedsiębiorstw na rynku UE. Analiza przypadków sukcesów i niepowodzeń polskich przedsiębiorstw na wewnętrznym rynku UE.

Jak wyżej.

Wizje integracji europejskiej. Interesy ekonomiczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
2000 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Szczech-Pietkiewicz szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0