Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia stosowana (laboratorium) 121630-P
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Testowanie teorii wyboru oraz projektowanie badań eksperymentalnych

Estymacje na bazie wyboru konsumenta (m.in. estymacja elastyczności popytu)

Testowanie wyboru producenta oraz estymacje na bazie wyboru producenta (m.in. estymacja funkcji produkcji i elastyczności substytucji)

Praktyczne obliczanie równowagi oraz testowanie teorii równowagi (oprogramowanie i wykorzystanie modeli teorii gier)

Zastosowanie teorii równowagi w modelach oligopolistycznych

Wzrost i konwergencja (dekompozycja wzrostu, oprogramowanie i symulacje na podstawie modelu Solowa)

Cykl koniunkturalny (filtrowanie danych (trend vs. cykl), obliczenie momentów cyklicznych, szacowanie luki popytowej)

Wybrane zagadnienia polityki pieniężnej (estymacja i interpretacja strukturalnych modeli VAR, wybrane metody identyfikacji szoków, stosowane modele równowagi ogólnej)

Wybrane zagadnienia polityki fiskalnej (estymacja i interpretacja strukturalnych modeli VAR, wybrane metody identyfikacji szoków, stosowane modele równowagi ogólnej)

Wybrane tematy dotyczące gospodarki otwartej (oprogramowanie i symulacje na podstawie modeli handlu zagranicznego, szacowanie fundamentalnego kurs równowagi)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0