Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie (k) 110600-D
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Rodzaje organizacji. Wizja, misja, cele organizacji.

Strategia rozwoju organizacji. Sposoby rozwoju (wewnętrzny, zewnętrzny)

Otoczenie organizacji. Identyfikacja zjawisk w otoczeniu. Mega trendy w otoczeniu i ich wpływ na funkcjonowanie współczesnej organizacji.

Strategia konkurencji organizacji. Analiza konkurencji w wybranym sektorze.

Style kierowania ludźmi. Czynniki wyznaczające styl kierowania ludźmi.

Wyzwania strukturalne organizacji. Identyfikacja struktur organizacyjnych.

Zarządzanie zespołami. Dynamika zespołu. Komunikacja w zespole.

Zarządzanie konfliktem w zespole.

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Proces kadrowy; sposoby rekrutacji pracowników.

Wyzwalanie zaangażowania pracowników. Dobór narzędzi motywowania pracowników.

Przywództwo w organizacji. Źródła władzy. Role kierownicze.

Kultura organizacyjna (KO). Identyfikacja elementów kultury organizacyjnej.

Umiejętność podejmowania decyzji. Etapy procesu decyzyjnego.

Racjonalność metodologiczna vs rzeczowa. Bariery decyzyjne.

Zarządzanie wiedzą i informacją w organizacji.

Zarządzanie zmianą. Zarządzanie innowacjami.

Menedżer a przedsiębiorca.

Społeczna odpowiedzialność organizacji:

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, budynek G (główny), sala 231
Agnieszka Sopińska, Maria Pietrzak szczegóły
2 każda środa, 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 211
Anna Krejner-Nowecka szczegóły
3 każda środa, 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala 211
Anna Krejner-Nowecka szczegóły
4 każda środa, 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 211
Patryk Dziurski, Celina Sołek-Borowska szczegóły
5 każdy piątek, 15:20 - 17:00, budynek A, sala 208
Anna Krejner-Nowecka, Tomasz Gigol szczegóły
6 każdy piątek, 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 103
Janusz Ostaszewski, Magdalena Walczak, Aleksandra Staniszewska, Andrzej Nikołajczuk, Olga Mikołajczyk szczegóły
7 każda środa, 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 107
Joanna Korpus szczegóły
8 każda środa, 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala 107
Joanna Korpus szczegóły
9 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, budynek G (główny), sala 111
Sławomir Winch, Dominik Ludwiczyński szczegóły
10 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 111
Sławomir Winch, Dominik Ludwiczyński szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0