Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie (w) 110590-P
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Istota zarządzania. Funkcje zarządzania. Ewolucja nauk o zarządzaniu. Kierunki i podejścia w zarządzaniu.

Nowe kierunki i trendy w zarządzaniu

Organizacja i jej otoczenie. Mega trendy w otoczeniu.

Rola i rodzaje innowacji. Zarządzanie innowacjami.

Planowanie w organizacji. Wizja, misja, cele. Pojęcie i rodzaje strategii przedsiębiorstwa.

Istota strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Dylematy rozstrzygane w ramach strategii rozwoju.

Sposób rozwoju przedsiębiorstwa.

Podejmowanie decyzji w organizacji. Proces podejmowania decyzji i jego ograniczenia. Komunikacja w organizacji.

Rola informacji w podejmowaniu decyzji. Zarządzanie wiedzą w organizacji.

Struktury organizacyjne i ich ewolucja. Czynniki strukturotwórcze.

Modele struktur organizacyjnych i ich zastosowanie w praktyce.

Grupy kapitałowe. Struktury sieciowe. Organizacja wirtualna.

Rola menedżera w organizacji. Warunki skutecznego kierowania.

Funkcje i role kierownicze. Władza i przywództwo w organizacji.

Motywowanie pracowników. Teorie motywacji. Narzędzia motywacji i ich dobór.

Style kierowania ludźmi. Czynniki wyznaczające styl kierowania.

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Polityka personalna i jej narzędzia.

Grupy i zespoły w organizacji. Komunikacja w grupie. Zachowania nieformalne.

Konflikty organizacyjne i ich rozwiązywanie.

Kultura i tożsamość organizacji (KO).

Zarządzanie międzykulturowe.

Proces kontroli w organizacji. Funkcje i narzędzia kontroli.

Zarządzanie zmianą w organizacji. Narzędzia i techniki zarządzania zmianą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0