Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka 110580-D
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Przedmiot statystyki. Podstawowe pojęcia. Źródła danych. Jakość danych, pomiar i rodzaje błędów. Przykłady zastosowań metod statystycznych.

Charakterystyki (parametry) rozkładu empirycznego. Wizualizacja danych. Miary położenia, zróżnicowania i asymetrii. Standaryzacja cechy.

Probabilistyczne podstawy wnioskowania statystycznego. Zmienna losowa i jej rozkład: funkcja prawdopodobieństwa, dystrybuanta, parametry.

Rozkład dwumianowy i normalny: teoria i zastosowania.

Wybrane dokładne i graniczne rozkłady statystyk z próby. Twierdzenia graniczne.

Podstawy teorii estymacji. Własności estymatorów. Estymacja punktowa i przedziałowa. Zagadnienie minimalnej liczebności próby.

Podstawy teorii weryfikacji hipotez statystycznych. Parametryczne testy istotności.

Test zgodności chi-kwadrat.

Jednoczynnikowa analiza wariancji .

Badanie zależności zjawisk. Dwuwymiarowa zmienna losowa. Ocena zależności dla cech ilościowych i jakościowych.

Wnioskowanie statystyczne w analizie zależności.

Model regresji liniowej. Estymacja parametrów modelu za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Badanie istotności oszacowań parametrów funkcji regresji.

Predykcja na podstawie modelu regresji.

Badanie trendu: średnie ruchome. Indeksy statystyczne proste, średnie tempo zmian.

Indeksy agregatowe ilości i cen.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
11 każdy piątek, 11:40 - 14:15, sala 209
Anita Abramowska-Kmon szczegóły
12 każdy piątek, 14:25 - 17:00, sala 209
Anita Abramowska-Kmon szczegóły
13 każdy piątek, 11:40 - 14:15, sala 105
Wiktoria Bąchorek szczegóły
14 każdy piątek, 14:25 - 17:00, sala 105
Wiktoria Bąchorek szczegóły
21 każdy piątek, 11:40 - 14:15, sala 107
Dorota Raczkiewicz szczegóły
22 każdy piątek, 14:25 - 17:00, sala 107
Dorota Raczkiewicz szczegóły
23 każdy piątek, 11:40 - 14:15, sala 117
Stanisław Kluza szczegóły
24 każdy piątek, 14:25 - 17:00, sala 117
Stanisław Kluza szczegóły
25 każdy piątek, 11:40 - 14:15, sala 219
Adam Szulc szczegóły
31 każda środa, 8:00 - 10:35, sala 102
Ilona Błaszczak-Przybycińska szczegóły
32 każda środa, 10:45 - 13:20, sala 102
Ilona Błaszczak-Przybycińska szczegóły
34 każda środa, 10:45 - 13:20, sala 115
Dorota Raczkiewicz, Izabela Grabowska szczegóły
41 każdy piątek, 11:40 - 14:15, sala 211
Katarzyna Kocot-Górecka szczegóły
42 każdy piątek, 14:25 - 17:00, sala 211
Katarzyna Kocot-Górecka szczegóły
43 każdy piątek, 11:40 - 14:15, sala 213
Wojciech Łątkowski szczegóły
44 każdy piątek, 14:25 - 17:00, sala 213
Wojciech Łątkowski szczegóły
45 każdy piątek, 14:25 - 17:00, sala 208
Jan Zwierzchowski szczegóły
51 każdy piątek, 11:40 - 14:15, sala 216
Krzysztof Tymicki szczegóły
52 każdy piątek, 14:25 - 17:00, sala 216
Krzysztof Tymicki szczegóły
53 każdy piątek, 11:40 - 14:15, sala 217
Magdalena Smyk-Szymańska szczegóły
54 każdy piątek, 14:25 - 17:00, sala 217
Magdalena Smyk-Szymańska szczegóły
55 każdy piątek, 11:40 - 14:15, sala 208
Jan Zwierzchowski szczegóły
61 każda środa, 8:00 - 10:35, sala 105
Maria Wieczorek szczegóły
62 każda środa, 10:45 - 13:20, sala 105
Maria Wieczorek szczegóły
63 każda środa, 8:00 - 10:35, sala 107
Magdalena Smyk-Szymańska szczegóły
64 każda środa, 10:45 - 13:20, sala 107
Magdalena Smyk-Szymańska szczegóły
65 każda środa, 8:00 - 10:35, sala 117
Agnieszka Pleśniak szczegóły
66 każda środa, 10:45 - 13:20, sala 117
Agnieszka Pleśniak szczegóły
71 każda środa, 8:00 - 10:35, sala 209
Marta Marszałek szczegóły
72 każda środa, 10:45 - 13:20, sala 209
Marta Marszałek szczegóły
73 każda środa, 8:00 - 10:35, sala 216
Marta Styrc szczegóły
74 każda środa, 10:45 - 13:20, sala 216
Marta Styrc szczegóły
81 każda środa, 8:00 - 10:35, sala 211
Małgorzata Podogrodzka szczegóły
82 każda środa, 10:45 - 13:20, sala 211
Małgorzata Podogrodzka szczegóły
83 każda środa, 8:00 - 10:35, sala 213
Stanisław Kluza szczegóły
84 każda środa, 10:45 - 13:20, sala 213
Stanisław Kluza szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0