Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia 110570-D
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Przedmiot socjologii. Główne orientacje teoretyczno-metodologiczne. Funkcje aplikacyjne wiedzy socjologicznej.

Badania społeczne w praktyce. Metody badawcze i interpretacja wyników badań.

Zmiana społeczno-kulturowa. Klasyczne teorie rozwoju społecznego. Typy społeczeństw. Teorie modernizacji, konwergencji i zależności.

Jednostka w społeczeństwie, społeczeństwo w człowieku. Interakcje. Konformizm. Proces socjalizacji.

Mechanizmy kontroli społecznej. Przestępczość i dewiacja.

Kultura i społeczeństwo. Pojęcie kultury. Teoria kapitału kulturowego Pierre Bourdieu. Kultura masowa.

Środki masowego przekazu. Teorie mediów. Imperializm mediów. Media a przemoc.

Grupa społeczna - klasyfikacje i typologie. Syndrom "grupowego myślenia" I.Janisa. Wybrane rodzaje grup: pierwotna, własna i obca, odniesienia

Organizacje i instytucje. Człowiek w organizacji. Instytucje i procesy instytucjonalizacji.

Modele rodziny. Co zamiast małżeństwa? Rodzina jako przykład instytucji społecznej. Przemiany współczesnej rodziny i jej konsekwencje dla gospodarki.

Zróżnicowanie społeczne i ruchliwość społeczna. Klasowo - warstwowe ujęcie podziałów społecznych. Zróżnicowanie społeczne w społeczeństwach ponowoczesnych: śmierć klas, underclass, prekariat, bezrobocie.

Wyzwania współczesności. Płeć kulturowa i seksualność. Różnice płci jako różnice społeczne. Feminizm i ruchy społeczne. Socjologia ciała - zdrowie, choroba i starzenie się.

Praca i życie gospodarcze. Zmiany w systemie pracy. Kobiety i praca zawodowa. Praca a rodzina. Praca w epoce automatyzacji i cyfryzacji.

Rynek jako instytucja społeczna. Społeczna rzeczywistość rynku.

Spór o globalizację. Wymiary globalizacji

Rasa, etniczność i migracja. Uprzedzenia, dyskryminacja i rasizm. Migracja globalna. Migracja w Polsce i Unii Europejskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, budynek A, sala 8
Anna Kozłowska szczegóły
2 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 8
Anna Kozłowska szczegóły
3 każda środa, 9:50 - 11:30, budynek G (główny), sala 012
Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska, Katarzyna Górak-Sosnowska szczegóły
4 każda środa, 11:40 - 13:20, budynek G (główny), sala 012
Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska, Katarzyna Górak-Sosnowska szczegóły
5 każda środa, 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 012
Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska, Katarzyna Górak-Sosnowska szczegóły
6 każdy wtorek, 15:20 - 17:00, budynek A, sala 209
Izabela Książkiewicz, Rafał Towalski szczegóły
7 każdy wtorek, 17:10 - 18:50, budynek A, sala 209
Izabela Książkiewicz, Rafał Towalski szczegóły
8 każda środa, 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala 103
Rafał Towalski szczegóły
9 każda środa, 19:00 - 20:40, budynek G (główny), sala 103
Rafał Towalski szczegóły
10 każdy piątek, 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala 103
Rafał Towalski szczegóły
11 każdy piątek, 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 103
Rafał Towalski szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0