Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość 110560-D
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Istota rachunkowości jako dyscypliny naukowej i praktycznej. Cele i funkcje rachunkowości.

Realizacja metody podmiotowej i metody bilansowej. Historia rachunkowości. Kierunki harmonizacji prawa międzynarodowego.

Istota bilansu. Klasyfikacja majątku i źródeł jego finansowania. Zasady uznawania aktywów i pasywów.

Pomiar i dokumentacja procesów gospodarczych. Istota operacji gospodarczych. Okresy sprawozdawcze.

Wpływ zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową i finansową jednostki. Księgi rachunkowe.

Uznawanie kosztów i przychodów. Operacje wynikowe.

Wynik memoriałowy a wynik kasowy.

Ustalenie wyniku finansowego. Struktura rachunku zysków i strat.

Podział wyniku finansowego.

Operacje gospodarcze od bilansu do bilansu.

Uszczegółowienie informacji księgowych. Księgi pomocnicze.

Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym.

Nadrzędne zasady rachunkowości.

Cechy jakościowe sprawozdania finansowego.

Wykorzystanie informacji sprawozdawczych do oceny sytuacji finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
11 co drugi wtorek (parzyste), 11:40 - 13:20, sala 2C
Anna Kłopotek szczegóły
12 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:40 - 13:20, sala 2C
Anna Kłopotek szczegóły
13 co drugi wtorek (parzyste), 13:30 - 15:10, sala 2C
Anna Kłopotek szczegóły
14 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, sala 2C
Anna Kłopotek szczegóły
21 co drugi wtorek (parzyste), 11:40 - 13:20, sala 2E
Edyta Łazarowicz szczegóły
22 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:40 - 13:20, sala 2E
Edyta Łazarowicz szczegóły
23 co drugi wtorek (parzyste), 13:30 - 15:10, sala 2E
Edyta Łazarowicz szczegóły
24 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, sala 2E
Edyta Łazarowicz szczegóły
25 co drugi wtorek (parzyste), 11:40 - 13:20, sala 3C
Małgorzata Paszula szczegóły
26 co drugi wtorek (parzyste), 13:30 - 15:10, sala 3C
Małgorzata Paszula szczegóły
31 co drugi wtorek (parzyste), 11:40 - 13:20, sala 4C
Hanna Bystrzycka szczegóły
32 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, sala 4C
Hanna Bystrzycka szczegóły
33 co drugi wtorek (parzyste), 13:30 - 15:10, sala 4C
Hanna Bystrzycka szczegóły
41 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:40 - 13:20, sala 3C
Katarzyna Kobiela-Pionnier szczegóły
42 co drugi wtorek (parzyste), 11:40 - 13:20, sala 2A(Laptop)
Katarzyna Kobiela-Pionnier szczegóły
43 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, sala 3C
Katarzyna Kobiela-Pionnier szczegóły
51 co drugi czwartek (parzyste), 13:30 - 15:10, sala 2C
Małgorzata Krysik szczegóły
52 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, sala 2C
Małgorzata Krysik szczegóły
53 co drugi czwartek (parzyste), 15:20 - 17:00, sala 2C
Małgorzata Krysik szczegóły
54 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:20 - 17:00, sala 2C
Małgorzata Krysik szczegóły
55 co drugi czwartek (parzyste), 13:30 - 15:10, sala 2E
Marcin Pielaszek szczegóły
56 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, sala 2E
Marcin Pielaszek szczegóły
57 co drugi czwartek (parzyste), 15:20 - 17:00, sala 2E
Marcin Pielaszek szczegóły
58 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:20 - 17:00, sala 2E
Marcin Pielaszek szczegóły
61 co drugi czwartek (parzyste), 13:30 - 15:10, sala 4C
Rafał Grabowski szczegóły
62 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, sala 4C
Rafał Grabowski szczegóły
63 co drugi czwartek (parzyste), 15:20 - 17:00, sala 4C
Rafał Grabowski szczegóły
64 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:20 - 17:00, sala 4C
Rafał Grabowski szczegóły
65 co drugi czwartek (parzyste), 13:30 - 15:10, sala 5C
Anna Kłopotek szczegóły
66 co drugi czwartek (parzyste), 15:20 - 17:00, sala 5C
Anna Kłopotek szczegóły
71 co drugi czwartek (parzyste), 13:30 - 15:10, sala 5B
Zuzanna Świerc szczegóły
72 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:30 - 15:10, sala 5C
Zuzanna Świerc szczegóły
73 co drugi czwartek (parzyste), 15:20 - 17:00, sala 5B
Zuzanna Świerc szczegóły
74 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:20 - 17:00, sala 5C
Zuzanna Świerc szczegóły
75 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:20 - 17:00, sala 5B
Agnieszka Butor-Keler szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0