Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia I 110500-P
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Ekonomia jako nauka.

Narzędzia analizy mikroekonomicznej na poziomie podstawowym (opis, metoda graficzna, prosta algebra)

Uczestnicy życia gospodarczego - gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo.

Popyt, podaż, różne typy rynków

Reakcja popytu i podaży na zmiany cen i dochodów: elastyczności, klasyfikacja dóbr

Podstawy teorii wyboru konsumenta.

Podstawy teorii wyboru producenta: techniki produkcji a funkcje produkcji i funkcje kosztów w krótkim i długim okresie.

Podstawy teorii wyboru producenta: optima techniczne, organizacyjne i ekonomiczne.

Typy rynków: rynki wolne i regulowane (przyczyny, cechy i skutki).

Formy rynku: konkurencja doskonała.

Formy rynku: monopol.

Formy rynku: konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna.

Rynki czynników produkcji.

Mikroekonomiczne aspekty działalności państwa: korekta wybranych form zawodności rynków.

Mikroekonomiczne aspekty działalności państwa: ingerencja w podział dochodów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0