Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia I 110500-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Ekonomia jako nauka.

Narzędzia analizy mikroekonomicznej na poziomie podstawowym (opis, metoda graficzna, prosta algebra)

Uczestnicy życia gospodarczego - gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo.

Popyt, podaż, różne typy rynków

Reakcja popytu i podaży na zmiany cen i dochodów: elastyczności, klasyfikacja dóbr

Podstawy teorii wyboru konsumenta.

Podstawy teorii wyboru producenta: techniki produkcji a funkcje produkcji i funkcje kosztów w krótkim i długim okresie.

Podstawy teorii wyboru producenta: optima techniczne, organizacyjne i ekonomiczne.

Typy rynków: rynki wolne i regulowane (przyczyny, cechy i skutki).

Formy rynku: konkurencja doskonała.

Formy rynku: monopol.

Formy rynku: konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna.

Rynki czynników produkcji.

Mikroekonomiczne aspekty działalności państwa: korekta wybranych form zawodności rynków.

Mikroekonomiczne aspekty działalności państwa: ingerencja w podział dochodów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20, sala Aula III
Bogusław Czarny szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20, sala Aula B
Izabela Zawiślińska szczegóły
3 każdy wtorek, 15:20 - 17:00, sala Aula III
Marcin Wajda szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20, sala Aula I
Małgorzata Dworakowska-Raj szczegóły
5 każdy wtorek, 15:20 - 17:00, sala Aula B
Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka szczegóły
6 każdy wtorek, 15:20 - 17:00, sala Aula I
Piotr Maszczyk szczegóły
7 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20, sala Aula IV
Wojciech Pacho szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0