Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia I 110460-D
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Wprowadzenie do przedmiotu - czym jest makroekonomia. Omówienie najważniejszych zjawisk i pytań makroekonomicznych, najważniejszych kategorii makroekonomicznych.

Pomiar PKB i inflacji. Omówienie trzech metod pomiaru PKB, niedoskonałości PKB, zmienne nominalne i realne, pomiar inflacji (kosztów utrzymania), przepływy i zasoby, deflator.

Wzrost gospodarczy w długim okresie. Czym jest wzrost gospodarczy, źródła wzrostu gospodarczego. Koncepcja funkcji produkcji, malejące przychody i efekt doganiania, polityka gospodarcza a wzrost długookresowy, znaczenie wiedzy i innowacji

Ujęcie popytowe (model keynesowski) funkcja konsumpcji, planowane i rzeczywiste wydatki, krzyż Keynesowski, równowaga (algebraiczna i graficzna), paradoks oszczędzania, efekt mnożnikowy, mnożniki dla gospodarki zamkniętej i otwartej (wydatkowy, podatkowy, transferowy, inwestycyjny, wydatków rządowych).

Ujęcie popytowe (model keynesowski) - ciąg dalszy.

Budżet państwa i polityka fiskalna Podstawowe kategorie wydatków i dochodów państwa, SFP, równowaga budżetowa.

Pieniądz, system bankowy i polityka pieniężna Co to jest pieniądz, funkcje pieniądza, płynność i agregaty pieniężne, podaż pieniądza (bank centralny, kreacja pieniądza i mnożnik kreacji), popyt na pieniądz i jego determinanty, ilościowa teoria pieniądza ? inflacja w długim okresie, hiperinflacja. System finansowy.

Rynek pracy. Pomiar aktywności i bezrobocia, zatrudnienie a czas pracy, rodzaje bezrobocia, przyczyny bezrobocia.

Wyprowadzenie modelu AS- AD. Wahania gospodarcze, różnice pomiędzy krótkim a długim okresem, cykl koniunkturalny. Wyprowadzenie krzywej AD (z krzywej wydatków) i krzywej AS (z rynku pracy i funkcji produkcji), dlaczego krzywa AS jest dodatnio nachylona. Długookresowa krzywa podaży.

Polityka monetarna i fiskalna w AS AD. Efekty polityki monetarnej i fiskalnej w AD-AS, szoki podażowe - stagflacja, dezinflacja, dyskusja o polityce aktywnego i pasywnego zarządzania popytem. Polityka antyinflacyjna.

Krzywa Phillipsa. Krótko i długookresowa krzywa Phillipsa, oczekiwania inflacyjne, niezależność banku centralnego.

Gospodarka otwarta. Podstawowe koncepcje, export, import, przepływy kapitałowe, PPP. Podstawowe zagadnienia rynku walutowego. Efekty polityki fiskalnej i pieniężnej w gospodarce otwartej.

Tematy otwarte - wybrane współczesne zagadnienia ekonomiczne lub kolokwium.

Kolokwium. Tematy 13-15 byłyby tematami do wyboru w miarę dostępności czasu, mogą być też przeznaczone na prace audytoryjne, itp.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
11 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 115
Bogusław Czarny szczegóły
12 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, budynek A, sala 115
Bogusław Czarny szczegóły
13 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 213
Patrycja Graca-Gelert szczegóły
21 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, budynek A, sala 102
Justyna Góral szczegóły
22 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 102
Justyna Góral szczegóły
23 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, budynek A, sala 105
Edyta Cegielska szczegóły
24 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 105
Edyta Cegielska szczegóły
25 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, budynek A, sala 107
Zofia Polkowska, Lada Voloshchenko-Holda szczegóły
26 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 107
Zofia Polkowska, Lada Voloshchenko-Holda szczegóły
31 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 301
Sebastian Wawrzak szczegóły
32 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, budynek A, sala 301
Adam Pigoń szczegóły
33 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 105
Marcin Wajda szczegóły
34 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, budynek A, sala 107
Marcin Wajda szczegóły
41 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 217
Marcin Będzieszak szczegóły
42 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, budynek A, sala 217
Marcin Będzieszak szczegóły
43 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala 012
Lidia Dzierżek szczegóły
51 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 218
Adam Pigoń, Jakub Sawulski, Agnieszka Alińska, Anna Brzozowska szczegóły
52 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, budynek A, sala 218
Jakub Sawulski, Agnieszka Alińska, Anna Brzozowska szczegóły
53 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, budynek A, sala 216
Sebastian Wawrzak szczegóły
61 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, budynek A, sala 208
Mateusz Guzikowski szczegóły
62 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 208
Mateusz Guzikowski szczegóły
63 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, budynek A, sala 209
Iga Magda szczegóły
64 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 209
Anna Ruzik-Sierdzińska szczegóły
65 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, budynek A, sala 210
Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka szczegóły
71 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 219
Piotr Maszczyk szczegóły
72 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, budynek A, sala 219
Aleksandra Szarek-Piaskowska, Rafał Wilczopolski szczegóły
73 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 8
Bożena Horbaczewska szczegóły
74 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, budynek A, sala 8
Bożena Horbaczewska szczegóły
75 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 214
Michał Aliński szczegóły
76 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala 214
Michał Aliński szczegóły
81 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 207
Anna Piętka szczegóły
82 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala 207
Anna Piętka szczegóły
83 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 114
Lidia Dzierżek szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0