Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ryzyko w finansach 220390-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

1. Pojęcie i typologie ryzyka

Zarządzanie w warunkach ryzyka - składowe procesu (na podstawie uniwersalnych ogólnobranżowych międzynarodowych standardów)

Podstawowe miary ryzyka. Ryzyko pojedynczej ekspozycji i ryzyko portfela

Modelowanie ryzyka (w tym niezbędne podstawy teorii prawdopodobieństwa oraz statystyki i technik symulacyjnych).

Ryzyko kredytowe kontrahenta

Ryzyko płynności.

Ryzyko rynkowe (w tym ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko akcji, ryzyko towarowe).

Ryzyko życiowe i zdrowotne (w tym ryzyko demograficzne).

Ryzyko non-life (w tym ryzyko klimatyczne).

Ryzyko operacyjne (w tym ryzyko informatyczne, modelowe i prawne).

Ryzyko utraty reputacji.

Ryzyko dźwigni finansowej i zarządzanie kapitałem w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach.

Ryzyko gospodarstw domowych.

Zarządzanie ryzykiem finansowym (procedury, standardy, wymagania).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30, sala Aula VII
Lech Kurkliński, Ewa Cichowicz, Marcin Kawiński, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Agnieszka Nowak, Paweł Smaga, Karol Rogowicz szczegóły
2 każdy wtorek, 17:10 - 18:50, sala Aula I
Marietta Janowicz-Lomott, Piotr Kuszewski, Lech Kurkliński, Marcin Kawiński, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Ewa Cichowicz szczegóły
3 każdy wtorek, 17:10 - 18:50, sala Aula B
Łukasz Kuryłowicz, Marietta Janowicz-Lomott, Małgorzata Pawłowska, Renata Pajewska-Kwaśny, Tomasz Michalski, Adam Śliwiński szczegóły
4 każdy wtorek, 17:10 - 18:50, sala Aula III
Marek Lusztyn, Piotr Kuszewski szczegóły
5 każdy wtorek, 17:10 - 18:50, sala Aula B
Łukasz Kuryłowicz, Marietta Janowicz-Lomott, Małgorzata Pawłowska, Renata Pajewska-Kwaśny, Tomasz Michalski, Adam Śliwiński szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0