Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Turystyka kulturowa 232390-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia: kultura, dziedzictwo kulturowe, gospodarka kreatywna

- różne ujęcia i próby zdefiniowania zjawiska kultury

- wieloaspektowość i różnorodność zjawiska kultury w skali globalnej

- dziedzictwo kulturowe: definicje, aktualny stan debaty

- kultura a polityka, ochrona dóbr kultury

- przemysł kultury i gospodarka kreatywna: wstępne dane liczbowe

2. Podstawowe pojęcia: turystyka

- rynek turystyki międzynarodowej i krajowej

- charakterystyka produktu turystycznego

- turystyka kulturowa: definicje, dyskusja

- turystyka kreatywna/doświadczeń/doznaniowa

- teoria mobilności a turystyka kulturowa

3. Turystyka kulturowa w ujęciu historycznym

- antyczne korzenie turystyki kulturowej

- potrzeby podróżnych i formy świadczenia usług na przestrzeni wieków

- turysta a podróżnik, turystyka kulturowa a teoria mobilności

4. Współczesne formy turystyki kulturowej

- przegląd form: turystyka muzealna, dziedzictwa, kulinarna, sportowa, eventowa, religijna, literacka, militarna itd.

- charakterystyka uczestników turystyki kulturowej

5. Miejsca docelowe i ośrodki turystyki kulturowej: charakterystyka, zarządzanie, problemy

- przegląd i charakterystyka destynacji turystyki kulturowej

- tematyczne szlaki kulturowe

- turystyka miejska

- wpływ turystyki kulturowej na gospodarkę miejsc docelowych

- rola i aktualna debata na temat Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

6. Wartość rynku turystyki kulturowej: próba oszacowania

- turystyka kulturowa jako kategoria produktowa

- wartość dóbr kultury: kategorie, metody szacowania

- turystyka kulturowa a przemysł turystyczny

7. Wzajemne relacje między turystyką a kulturą: krytyczna analiza

- charakterystyka relacji między turystyką a kulturą

- dobra kultury jako atrakcje turystyczne

- rola turystyki w finansowaniu kultury: szanse i zagrożenia - podsumowanie

8. Organizacje międzynarodowe w turystyce kulturowej

- wprowadzenie: społeczność międzynarodowa

- rola organizacji pozarządowych w ochronie i opiece nad dobrami kultury

- UNESCO, ICOMOS, organizacje regionalne organizacje sektorowe istotne dla rozwoju turystyki kulturowej

9. Turystyka kulturowa a zrównoważony rozwój

- teoria zrównoważonego rozwoju

- podstawowe zagrożenia i przeciwdziałanie

- wpływ turystyki na obyczaje i kulturę społeczności lokalnych

- turystyka kulturowa a Sustainable Development Goals

10. Polityka kulturowa w Polsce i na Świecie

- ochrona prawna dóbr kultury

- krajoznawstwo, edukacja kulturowa

- turystyka kulturowa a polityka historyczna

11. Komercjalizacja kultury i jej skutki

- zarządzanie w kulturze, kultura jako produkt

- interpretacja dóbr kultury dla potrzeb turystyki: szanse i zagrożenia

- autentyczność

- postkolonializm, tożsamość

12. IT i nowe technologie w turystyce kulturowej

- technologie cyfrowe w interpretacji zabytków

- Virtual Reality & Augmented Reality

- media społecznościowe w turystyce kulturowej

13. Globalizacja: szanse i zagrożenia dla turystyki kulturowej

- right to tourism

- ułatwienia i bariery dla rozwoju turystyki kulturowej

- macdonaldyzacja kultury

14. Najnowsze trendy, dane liczbowe, kierunki rozwoju i prognozy

- overtourism

- urbanizacja

- zmiana pokoleniowa

- inne aktualne trendy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każda środa, 11:40 - 13:20, sala 215
Michał Koskowski szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0