Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe transakcje i operacje logistyczne 132750-P
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Etapy cyklu międzynarodowej transakcji gospodarczej. Sposoby zawierania umów z partnerami zagranicznymi: negocjacje i złożenie oferty/zamówienia. Oferty i zamówienia w handlu zagranicznym. Nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie. Rodzaje i charakterystyka międzynarodowych transakcji gospodarczych. Zawieranie transakcji na rynkach formalnych a na rynkach swobodnych. Międzynarodowe transakcje gospodarcze zawierane na aukcjach i przetargach. Zawieranie transakcji międzynarodowych na giełdach towarowych.

Źródła informacji o rynkach zaopatrzenia i zbytu. Ocena wiarygodności zagranicznych partnerów handlowych (dostawców i odbiorców): sposoby oceny sytuacji prawnej i finansowej oraz źródła informacji.

Ryzyko w handlu zagranicznym. Metody ograniczania ryzyka transakcji handlu zagranicznego. Ubezpieczenia w handlu zagranicznym. Ubezpieczenia cargo w handlu międzynarodowym.

Zwyczaje i uzanse w handlu międzynarodowym. Zasady stosowania formuł Incoterms 2020.

Aspekty prawne międzynarodowych transakcji gospodarczych. Formułowanie klauzul kontraktowych. Określanie przedmiotu kontraktu handlu zagranicznego.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Transakcje z partnerami z krajów trzecich. Wspólnotowy Kodeks Celny. Bariery handlowe i odprawa celna.

Charakterystyka sposobów zapłaty w handlu zagranicznym: przedpłata, płatność w rachunku otwartym, inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa.

Charakterystyka i przygotowanie dokumentów stosowanych w handlu zagranicznym: faktura, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe, dokumenty uzupełniające.

Opakowanie w transakcji eksportowej. Ustalanie cen w kontrakcie handlu zagranicznego. Waluta kontraktu.

Rodzaje transportu: transport morski, lotniczy, lądowy i multimodalny

Istota zaopatrzenia. Determinanty znaczenia zakupów w przedsiębiorstwie. Strategie zakupów na rynku międzynarodowym. Zarządzanie relacjami z dostawcami. Strategie organizacji zakupów na rynku międzynarodowym: centralizacja, decentralizacja. Wskaźniki oceny zakupów. Zakupy finansowane ze źródeł publicznych (ustawa o zamówieniach publicznych). Typy odbiorców na rynku międzynarodowym: pośrednicy, ostateczni odbiorcy, odbiorcy biznesowi, odbiorcy finansujący zakupy ze środków publicznych, relacje z nabywcami.

Łańcuch dostaw jako sieć. Zmiany w łańcuchu dostaw. Siła przetargowa w łańcuchu dostaw. Wewnętrzne i zewnętrzne przepływy logistyczne. Tradycyjny (jednokierunkowy) i odwrócony łańcuch dostaw. Obszary decyzji logistycznych. Lean Management ? podstawowe narzędzia: 5S, A3, 5whys (badanie związku przyczynowo skutkowego).

Analiza stanu bieżącego łańcucha dostaw: mapowanie przepływów rzeczowych i przepływów informacji. Logistyka a koszty i ceny: 3c?s cenotwórstwa (w logistyce), wybrane narzędzia decyzji menedżerskich: model VEM, analiza kojarzenia cech.

Projekt logistyczny.

Dostawcy usług logistycznych (3PL), (4PL).

Prezentacja projektów przygotowanych przez studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:50 - 13:20, (sala nieznana)
Lidia Danik, Małgorzata Lewandowska, Marcin Król 8/ szczegóły
2 każdy wtorek, 13:30 - 17:00, (sala nieznana)
Lidia Danik, Małgorzata Lewandowska, Marcin Król 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.