Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe transakcje i operacje logistyczne 132750-P
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Etapy cyklu międzynarodowej transakcji gospodarczej. Sposoby zawierania umów z partnerami zagranicznymi: negocjacje i złożenie oferty/zamówienia. Oferty i zamówienia w handlu zagranicznym. Nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie. Rodzaje i charakterystyka międzynarodowych transakcji gospodarczych. Zawieranie transakcji na rynkach formalnych a na rynkach swobodnych. Międzynarodowe transakcje gospodarcze zawierane na aukcjach i przetargach. Zawieranie transakcji międzynarodowych na giełdach towarowych.

Źródła informacji o rynkach zaopatrzenia i zbytu. Ocena wiarygodności zagranicznych partnerów handlowych (dostawców i odbiorców): sposoby oceny sytuacji prawnej i finansowej oraz źródła informacji.

Ryzyko w handlu zagranicznym. Metody ograniczania ryzyka transakcji handlu zagranicznego. Ubezpieczenia w handlu zagranicznym. Ubezpieczenia cargo w handlu międzynarodowym.

Zwyczaje i uzanse w handlu międzynarodowym. Zasady stosowania formuł Incoterms 2010.

Aspekty prawne międzynarodowych transakcji gospodarczych. Formułowanie klauzul kontraktowych. Określanie przedmiotu kontraktu handlu zagranicznego.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Transakcje z partnerami z krajów trzecich. Wspólnotowy Kodeks Celny. Bariery handlowe i odprawa celna.

Charakterystyka sposobów zapłaty w handlu zagranicznym: przedpłata, płatność w rachunku otwartym, akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe.

Charakterystyka i przygotowanie dokumentów stosowanych w handlu zagranicznym: faktura, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe, dokumenty uzupełniające.

Opakowanie w transakcji eksportowej. Ustalanie cen w kontrakcie handlu zagranicznego. Waluta kontraktu.

Rodzaje transportu: transport morski, lotniczy, lądowy i multimodalny

Istota zaopatrzenia i jego miejsce w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa. Determinanty znaczenia zakupów w przedsiębiorstwie: model biznesu, strategia konkurowania, etc.. Zakupy na rynku międzynarodowym a kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Strategie zakupów na rynku międzynarodowym. Strategiczna analiza dóbr i usług pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych. Zarządzanie relacjami z dostawcami. Strategie organizacji zakupów na rynku międzynarodowym: centralizacja, decentralizacja. Wskaźniki oceny zakupów. Zakupy finansowane ze źródeł publicznych (ustawa o zamówieniach publicznych). Typy odbiorców na rynku międzynarodowym: pośrednicy, ostateczni odbiorcy, odbiorcy biznesowi, odbiorcy finansujący zakupy ze środków publicznych. Koszty zakupów i dystrybucji. Koszty transakcyjne.

Łańcuch dostaw jako sieć. Zmiany w łańcuchu dostaw. Siła przetargowa w łańcuchu dostaw. Wewnętrzne i zewnętrzne przepływy logistyczne. Tradycyjny (jednokierunkowy) i odwrócony łańcuch dostaw. Obszary decyzji logistycznych. Lean Management ? podstawowe narzędzia: 5S, A3, 5whys (badanie związku przyczynowo skutkowego).

Analiza stanu bieżącego łańcucha dostaw: mapowanie przepływów rzeczowych i przepływów informacji. Logistyka a koszty i ceny: 3c?s cenotwórstwa (w logistyce), wybrane narzędzia decyzji menedżerskich: model VEM, analiza kojarzenia cech.

Projekt logistyczny.

Dostawcy usług logistycznych (3PL), (4PL).

Prezentacja projektów przygotowanych przez studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1001060 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:50 - 13:20, sala 105
Lidia Danik 10/ szczegóły
1011060 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 17:00, sala 105
Lidia Danik 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.