Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana rachunkowość zarządcza (ACCA-P) 234930-D
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Zarządzanie efektywnością kluczowym czynnikiem sukcesu trwania firmy w długim horyzoncie czasowym. (2 godziny) - przesłanki i determinanty strategicznego zarządzania wynikami, systemy informacyjne zarządzania wynikami, w tym wymagania w dziedzinie informacji księgowych, źródła informacji zarządczej i koszty ich generowania, mechanizmy kontrolne i procedury bezpieczeństwa w dystrybuowaniu informacji zarządczych. Aspekty etyczne i behawioralne.

Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej w kontekście lean accounting (8 godzin) - cel i zasady lean accounting, tablice wyników i mierniki dokonań, outsoursing działań w procesie rachunkowości; rachunek kosztów docelowych (target costing), rachunek kosztów cyklu życia produktu (life-cycle costing). Rachunek kosztów ochrony środowiska i rachunek kosztów innowacji - kryteria klasyfikacyjne kosztów, monitorowanie i analiza. (case study).

Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń (4 godziny) - istota rachunku i jego wpływ na zarządzanie wynikami, metody ustalania kosztów standardowych, zasady kalkulacji standardowej i analiza odchyleń kosztów materiałowych, odchyleń kosztów robocizny, stałych i zmiennych kosztów pośrednich, odchylenia struktury i ilości sprzedaży w kontekście pomiaru rentowności i wpływu na poziom wyniku, korygowanie budżetu pierwotnego, aspekty behawioralne w standardowej kalkulacji kosztów (case study).

Modele rachunku kosztów jako narzędzie strategicznego zarządzania efektami działalności produkcyjnej i usługowej (2 godziny) - Rachunek kosztów działań (ABC) i zarządzanie kosztami oparte na czasie (TD-ABC) - nośniki, kalkulacja, raportowanie i analiza. (case study).

Decyzje cenowe (2 godziny) - czynniki decydujące o ustalaniu cen na dobra i usługi, elastyczność cenowa popytu, wyznaczanie optymalnej ceny sprzedaży, ustalanie poziomów cen i produkcji zapewniających maksymalizację zysku, strategie cenowe i wyliczanie cen według tych strategii zgodnie z metodą koszt plus.

Ceny transferowe w ocenie dokonań (2 godziny) - znaczenie informacyjne i ustalanie cen transferowych, wpływ na ocenę dokonań ośrodków stosujących ceny transferowe.

Pomiar efektywności działania (4 godziny) - wskaźniki finansowe i niefinansowe - dobór, zasady wyliczania i interpretacja, zrównoważona karta wyników, building block model, wpływ cen transferowych na zniekształcenia oceny wyników i podejmowanych decyzji, analiza wyników w organizacjach niedziałających dla zysku (typu non-profit) i w sektorze publicznym, aspekty behawioralne zarządzania wynikami.

Budżetowanie kosztów i przychodów (2 godziny) - istota i znaczenie budżetowania w zarządzaniu efektywnością przedsiębiorstwa, budowa budżetu, sposoby tworzenia budżetów, metodologia sporządzania budżetu całościowego (case study), analiza jakościowa w budżetowaniu, aspekty behawioralne budżetowania.

Ryzyko i niepewność w procesie decyzyjnym (4 godziny) - techniki badawcze zmniejszające niepewność, techniki: wartości oczekiwanych, analiza wrażliwości, maximax, maximin i minimax w zadaniach na podejmowanie decyzji, drzewo decyzyjne i jego zastosowanie przy rozwiązywania wieloetapowego zadania decyzyjnego, obliczanie wartości informacji doskonałej i niedoskonałej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
11 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:40 - 13:20, sala 3C
Małgorzata Paszula szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0