Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe przepływy pracowników 231460-D
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Wprowadzenie do tematyki międzynarodowych migracji pracowników

Czynniki w procesie decyzyjnym migrantów

Czynniki wypychające i przyciągające oraz rola barier w procesie migracyjnym

Wybrane wskaźniki w analizie wyboru kraju docelowego migracji

Sieci migracyjne

Analiza makroekonomiczna - wpływ migracji na rynek pracy

Koszty i korzyści płynące z procesu migracyjnego z punktu widzenia kraju wysyłającego i przyjmującego

Migracje pracowników wysoko wykwalifikowanych. Główne trendy w migracjach zarobkowych XXI wieku.

Rola barier w procesie migracyjnym na przykładzie migracji polskiej do Wielkiej Brytanii po 2004 roku

Rola sieci migracyjnych na przykładzie powojennej migracji tureckiej do Niemiec

Ekonomia migracji nielegalnych na przykładzie migracji meksykańskiej do USA

Polityka migracyjna a konkurencyjność gospodarki

Ekonomiczne aspekty teorii systemów - światów i ich znaczenie dla współczesnych migracji międzynarodowych

Modele grawitacyjne i rola odległości we współczesnych procesach migracyjnych

Polska jako gospodarka atrakcyjna dla potencjalnych imigrantów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0