Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse i rachunkowość menedżerska 224520-S
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Zakres podmiotowy ustawy o rachunkowości; założenia koncepcyjne przygotowania i prezentacji sprawozdań finansowych. Omówienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych

Wpływ zdarzeń gospodarczych na sprawozdanie finansowe

Wybrane tematy z zakresu rachunkowości finansowej - Towary handlowe, rachunek zysków i strat w firmie handlowej. Metody wyceny rozchodu zapasów.

Wybrane tematy z zakresu rachunkowości finansowej c.d. ? rzeczowe aktywa trwałe i leasing

Wybrane tematy z zakresu rachunkowości finansowej c.d. ? należności i zobowiązania.

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych

Analiza sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Pomiar kosztów i korzyści.

Rachunek kosztów zmiennych i jego wykorzystanie w analizie przedsiębiorstwa oraz podejmowaniu decyzji w krótkim okresie.

Analiza punktu krytycznego.

Wprowadzenie do rachunku kosztów działań (Activity-Based Costing). Zarządzanie rentownością produktów przy wykorzystaniu informacji z rachunku kosztów działań

Zarządzanie rentownością klientów przy wykorzystaniu informacji z rachunku kosztów działań. Koszty jakości.

Budżetowanie

Balanced Scorecard jako system zarządzania strategią

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
2000 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Marecki szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0