Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia zaawansowana I 223050-D
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Równowaga makroekonomiczna. Problemy krótkiego i długiego okresu.

Wahania aktywności gospodarczej

Gospodarstwo domowe, cz.1 Wybór między konsumpcją a czasem wolnym

Gospodarstwo domowe,cz.2 Wybór między dobrami teraźniejszymi a przyszłymi

Państwo w gospodarce. Równoważność Ricardo

Przedsiębiorstwo, cz.1 Funkcja produkcji

Przedsiębiorstwo, cz. 2 Popyt inwestycyjny.

Rynki kredytowe

Gospodarka w ujęciu realnym. Rynek pracy. Rynek dóbr.

Równowaga międzyokresowa

Gospodarka pieniężna. cz. 1

Gospodarka pieniężna cz.2 Neutralność pieniądza

Alternatywne modele objaśniające cykl koniunkturalny. Ceny zmienne

Alternatywne modele objaśniające cykl koniunkturalny, Sztywne ceny

Prawidłowości empiryczne w wahaniach cyklicznych w Polsce

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0