Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów 222810-S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Miejsce rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Rola rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji oraz planowaniu i kontroli.

Pomiar kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej (informacja istotna, nieistotna, koszty zapadłe,

koszty docelowe,koszty alternatywne, zmiana wartości pieniądza w czasie,funkcje regresji kosztów i przychodów,

prognozowanie sprzedaży i kosztów, prognozowanie adaptacyjne).

Koncepcja rachunku kosztów zmiennych oraz marży na pokrycie. Krótkookresowe decyzje cenowe.

Punkt bezdeficytowości w warunkach wzrostu cen, niepewności, przy zależnościach nieliniowych, margines bezpieczeństwa, analiza wrażliwości

Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne i cenowe. Segmentowy rachunek marż pokrycia.

Analiza procesów i działań oraz obszary jej wykorzystania. Rachunek kosztów działań (ABC) i zarządzanie kosztami działań (ABM).

Krypto waluty w rozliczeniach inwestycji i zapasów

Wprowadzenie do koncepcji planowania i kontroli. Decentralizacja odpowiedzialności za działania. Typologia ośrodków odpowiedzialności i metodyka ich pomiaru. Różne szkoły pomiaru dokonań ośrodków odpowiedzialności i całego podmiotu. Koncepcje pomiaru dokonań długo i krótkookresowych, wprowadzenie do budżetowania, koncepcja cen wewnętrznych.

Wykorzystanie mierników finansowych i niefinansowych do pomiaru efektów działalności operacyjnej

(analiza odchyleń, stopa zwrotu, zysk rezydualny, rola miar niefinansowych, zagrożenia upadłością)

Koncepcja całościowego budżetu przedsiębiorstwa (funkcje budżetowania, budowa budżetu, sposoby tworzenia budżetów, proces budżetowania).

Metodyka tworzenia budżetu na przykładzie.

Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) - przesłanki powstania, budowa, mapa strategii.

Pozostałe zagadnienia i narzędzia z zakresu nowoczesnej rachunkowości zarządczej (rentowność klienta, analiza wartości,

koncepcja beyond budgeting) - zajęcia 13,14 i 15

Analiza wartości

Beyond budgeting

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala Aula VI
Krzysztof Marecki szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:00, budynek A, sala Aula A
Małgorzata Paszula szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala Aula IV
Maciej Wieloch szczegóły
4 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala Aula główna
Wioletta Baran szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0