Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Państwo a biznes 222380-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Wprowadzenie: cele państwa a cele przedsiębiorstwa; funkcje państwa i metody oddziaływania na gospodarkę.

Formy powiązań między państwem a biznesem.

Ekonomiczne uzasadnienie aktywności państwa.

Podatki a gospodarka.

Dobra publiczne i dobra prywatne dostarczane przez sektor publiczny.

Oddziaływanie polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa - część I.

Oddziaływanie polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa - część II.

Polityka przemysłowa i polityka wspierania konkurencji.

Polityka regulacji przez państwo.

Efekty zewnętrzne - perspektywa państwa i sektora prywatnego.

Prywatyzacja w krajach transformacji.

Zawodność państwa - źródła.

Zawodność państwa - przejawy i konsekwencje.

Osobliwości roli państwa w krajach transformacji.

Makroekonomia członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wyzwania dla biznesu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0