Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia zaawansowana 221920-D
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Wprowadzenie do metod analiz ekonomicznych.

Wzrost gospodarczy. Fakty dotyczące wzrostu gospodarczego. Neoklasyczny model egzogenicznego wzrostu gospodarczego (model Solowa-Swana): równowaga i dynamika w modelu, dekompozycja wzrostu i złota reguła kapitału.

Wzrost w modelu Ramseya-Cassa-Koopmansa. Decyzje optymalizujące i głębokie przyczyny wzrostu.

Polityka fiskalna w modelu Ramseya-Cassa-Koopmansa. Efekty podatków i wydatków rządowych. Podatki w równowadze ogólnej. Zniekształcenia alokacji spowodowane polityką fiskalną.

Wzrost endogeniczny. Model AK. Kapitał ludzki w ujęciu modelowym. Endogeniczny wzrost technologiczny.

Modele nakładających się pokoleń (OLG). Dynamiczna nieefektywność.

Zastosowanie modeli OLG do analizy polityki makroekonomicznej i systemów zabezpieczenia społecznego. Równoważność Ricardo-Barro w modelach OLG.

Cykl koniunkturalny. Fakty dotyczące cyklu koniunkturalnego. Empiryczne zależności. Teoria realnego cyklu koniunkturalnego.

Model realnego cyklu koniunkturalnego (RBC). Szoki podażowe jako źródło wahań cyklicznych.

Rozszerzenia modelu realnego cyklu koniunkturalnego (RBC). Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym. Interakcje pomiędzy politykami stabilizacyjnymi. Zmienność na rynku pracy.

Pieniądz i polityka pieniężna. Modele monetarne: Money in the Utility (MIU), Cash-in-advance (CIA). Neutralność i superneutralność pieniądza. Seniorat i koszty inflacji

Konkurencja monopolistyczna. Sztywności realne i nominalne.

Model nowokeynesowski równowagi ogólnej. Nowokeynesowka krzywa Phillipsa. Lepkość cen

Modele równowagi ogólnej dla gospodarki otwartej. Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Wymiana handlowa i kursy walutowe. Terms of trade.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0