Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucjonalne uwarunkowania biznesu międzynarodowego 221650-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Instytucje międzynarodowe - korzenie, pojęcie, klasyfikacja

Instytucje międzynarodowe jako podmiot prawa międzynarodowego. Struktura instytucji międzynarodowych

Ranga i funkcje instytucji międzynarodowych. Finansowanie instytucji międzynarodowych

Międzynarodowe organy rozstrzygania sporów i ich znaczenie

Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego

Instytucje międzynarodowe w sferach społecznej i ochrony zdrowia

Instytucje międzynarodowe w sferach kultury, edukacji i praw człowieka

Współpraca międzynarodowa w odniesieniu do działalności korporacji wielonarodowych

Organizacje pozarządowe

Prawo współpracy międzynarodowej i jego oddziaływanie na handel towarami

Rozstrzyganie sporów w systemie WTO - studia przypadków

Międzynarodowa współpraca finansowa i monetarna: wymiar globalny i regionalny

Znaczenie międzynarodowych organizacji integracyjnych w sferze międzynarodowego porządku gospodarczego i politycznego

GATS: zasady, podobieństwa i różnice z GATT

Swoboda przepływu, towarów, usług, kapitału i pracowników w UE: znaczenie dla podmiotów gospodarczych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0