Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Globalizacja i regionalizacja w stosunkach międzynarodowych 221340-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej: perspektywa historyczna, etapy, uwarunkowania zmian.

Współczesny proces globalizacji: różne definicje, pogłębiona analiza czynników, mechanizmów, podmiotów kształtujących rozwój procesu

Korzyści i zagrożenia globalizacji, wpływ na gospodarki różnych grup krajów, protesty antyglobalistów; stanowiska krajów wobec TTIP oraz CETA.

Analiza uczestnictwa krajów w procesie globalizacji, przykłady różnych grup krajów i Polski.

Droga Chin i Indii ku globalizacji: analiza i porównanie transformacji, liberalizacji zewnętrznej i modernizacji technologicznej w tych krajach, perspektywy zmiany ich pozycji w gospodarce światowej.

Globalizacja a gospodarka oparta na wiedzy: przebieg i interakcje procesów, impulsy przemian i wzrostu.

Globalizacja przemysłów i przedsiębiorstw. Globalne tworzenie wartości dodanej. Ocena globalizacji działalności firmy.

Regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej: koncepcje, czynniki, mechanizmy, aktorzy, ewolucja działalności ugrupowań.

Interakcje globalizacji i regionalizacji: obrona czy ofensywna odpowiedź? Nowy regionalizm i transregionalizm.

Przemiany ekonomiczne i technologiczne UE w kontekście globalizacji, pozycja w globalnej konkurencji.

Skupiska regionalne i regionalne systemy innowacyjności, od regionalizacji do globalizacji działalności innowacyjnej we współczesnej gospodarce.

Korporacje transnarodowe (KTN) jako podmioty globalizacji i regionalizacji.

Globalna i regionalna ekspansja inwestycyjna KTN, reorientacja ich działalności w ugrupowaniach integracyjnych.

KTN jako globalni i regionalni "gracze" w Europie Środkowej i Wschodniej.

Globalizacja, regionalizacja i gospodarka oparta na wiedzy: współzależność procesów i ich wykorzystanie przez kraje mniej rozwinięte dla doganiania Triady.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0