Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość korporacyjna 132040-D
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Zakres tematów:

Znaczenie banków w obsłudze finansowej przedsiębiorstw.

Rachunek bieżący jako podstawa rozpoczęcia współpracy z bankiem.

Współpraca w zakresie realizacji krajowych operacji rozliczeniowych.

Współpraca w zakresie realizacji zagranicznych operacji rozliczeniowych.

Kredyt jako główne źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Procedura udzielenia kredytu.

Faktoring jako źródło finansowania działalności bieżącej.

Dyskonto weksli jako forma finansowania działalności bieżącej.

Leasing jako forma finansowania działalności inwestycyjnej.

Bank w procesie emisji dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw.

Sekurytyzacja aktywów jako źródło finansowania przedsiębiorstw.

Gwarancja bankowa jako forma finansowania pośredniego przedsiębiorstw.

Zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych.

Usługi zarządzania gotówką grupy kapitałowej.

Elektroniczne formy komunikacji przedsiębiorstwa z bankiem i oferowania produktów i usług bankowych.

Bank w procesie finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0