Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne 131030-S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Stosunki międzynarodowe i międzynarodowe stosunki polityczne - podstawowe zagadnienia teoretyczne.

Historia stosunków międzynarodowych i modele ładu międzynarodowego do 1991 r.

Dekolonizacja i zmierzch imperiów europejskich.

Mocarstwowość we współczesnym świecie i kształtowanie się postzimnowojennego ładu międzynarodowego.

Bezpieczeństwo międzynarodowe oraz problem zbrojeń i rozbrojenia.

Przemoc w stosunkach międzynarodowych - teoria i praktyka.

Sposoby pokojowego regulowania sporów i konfliktów na forum międzynarodowym.

Terroryzm międzynarodowy, ideologia, formy działania i metody jego zwalczania.

Prawa człowieka i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych.

Organizacje międzynarodowe w teorii i w praktyce.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze: od merkantylizmu do gospodarki światowej.

Globalizacja - charakterystyka, funkcjonowanie i znaczenie dla rozwoju stosunków międzynarodowych.

Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu politycznego wizerunku zachodzących procesów i zjawisk w stosunkach międzynarodowych.

Aktualny układ międzynarodowych stosunków politycznych a inne problemy współczesnej Europy i świata.

Przyszłość Międzynarodowych Stosunków Politycznych i dynamika ich ewolucji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0