Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do ekonomii pracy 130090-P
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Wprowadzenie do przedmiotu

Podaż pracy. Popyt na pracę.

Neoklasyczny model rynku pracy i jego ograniczenia. Statyczny i dynamiczny model rynku pracy.

Wybrane nieklasyczne modele rynku pracy (insider-outsider, płacy motywacyjnej)

Bezrobocie równowagi i krzywa Beveridge'a

Stany i przepływy na rynku pracy: zatrudnienie, bierność, bezrobocie.

Czynniki wpływające na kształtowanie wynagrodzeń.

Instytucje rynku pracy [1]

Instytucje rynku pracy [2]

Społeczne konsekwencje sytuacji na rynku pracy.

Polityki rynku pracy: aktywna polityka rynku pracy (ALMP), pasywna polityka rynku pracy (zasiłki dla bezrobotnych)

Dyskryminacja na rynku pracy.

Mobilność pracowników. Migracje i sytuacja na rynku pracy.

Źródła informacji statystycznej o rynku pracy [1]: LFS/ BAEL, statystyki bezrobocia rejestrowanego i inne badania.

Podsumowanie przedmiotu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0