Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlu międzynarodowego 121460-P
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Wprowadzenie do międzynarodowego prawa handlowego - pojęcia i definicje.

Rozwój handlu międzynarodowego i prawa handlu międzynarodowego - główne etapy.

Ogólna charaktersytyka systemu prawa powszechnego i prawa stanowionego - główne różnice. Przegląd źródeł prawa cywilnego i handlowego w Europie kontynentalnej, Wielkiej Brytanii i USA.

Prawo kolizyjne - prawo właściwe dla zobowiązań umownych.

Prawo kolizyjne - prawo właściwe dla zobowiązań umownych - studium przypadku.

Prawo kolizyjne - prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych.

Rozstrzyganie sporów w handlu międzynarodowym - sądownictwo powszechne.

Rozstrzyganie sporów w handlu międzynarodowym - sądownictwo arbitrażowe.

Prawne aspekty transgranicznych transakcji online. Alternatywne metody rozstrzygania sporów w Internecie.

Prawne aspekty transgranicznych transakcji online. Alternatywne metody rozstrzygania sporów w Internecie - cd.

Rola organizacji międzynarodowych w harmonizacji międzynarodowego prawa handlowego.

Rola organizacji międzynarodowych w harmonizacji międzynarodowego prawa handlowego - cd.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. - cd.

Podsumowanie i warsztaty praktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy czwartek, 17:10 - 19:45, sala ZDAL
Bartosz Targański szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wirtualny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0