Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria 121060-D
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

ćwiczenia: Liniowy, jednorównaniowy model ekonometryczny. Metoda najmniejszych kwadratów.

laboratorium: Wprowadzenie do programu komputerowego GRETL i do regresji liniowej.

ćwiczenia: Twierdzenie Gaussa-Markowa oraz weryfikacja liniowego, jednorównaniowego modelu ekonometrycznego.

laboratorium: Dobór zmiennych objaśniających, interpretacja parametrów modelu, badanie istotności statystycznej parametrów modelu.

ćwiczenia: Autokorelacja, heteroskedastyczność składnika losowego. Współliniowość zmiennych objaśniających.

laboratorium: Weryfikacja założeń twierdzenia Gaussa-Markowa. Ocena jakości dopasowania modeli regresji liniowej.

ćwiczenia: Zasady konstrukcji prognoz w oparciu o modele jednorównaniowe. Przykłady zastosowania modeli regresji liniowej w ekonomii, finansach i zarządzaniu.

laboratorium: Badanie własności statystycznych składnika losowego. Wprowadzenie do ważonej metody najmniejszych kwadratów.

ćwiczenia: Ekonometryczne modele nieliniowe. Modele linearyzowalne. Funkcje produkcji i konsumpcji. Miary krańcowe. Substytucja.

laboratorium: Prognozowanie ekonometryczne. Prognoza punktowa i przedziałowa. Średni błąd predykcji ex ante, błędy ex post.

ćwiczenia: Modele zmiennej jakościowej. Liniowy model prawdopodobieństwa, model logitowy, model probitowy.

laboratorium: Transformacje zmiennych w modelach ekonometrycznych. Wykorzystanie zmiennych zerojedynkowych.

ćwiczenia: Przykłady zastosowania modeli regresji logistycznej w ekonomii, finansach i zarządzaniu.

laboratorium: Modele zmiennej jakościowej w programie Gretl.

ćwiczenia: Wprowadzenie do szeregów czasowych. Stacjonarność szeregów czasowych. Integracja szeregów czasowych.

laboratorium: Regresja logistyczna - ocena jakości modelu.

ćwiczenia: Ekonometria szeregów czasowych. Kointegracja. Modele z rozłożonymi opóźnieniami.

laboratorium: Analiza szeregów czasowych. Badanie stopnia zintegrowania z wykorzystaniem programu Gretl.

ćwiczenia: Modele makroekonomiczne. Stosowane modele równowagi ogólnej.

laboratorium: Modele ekonometryczne szeregów czasowych. Badanie kointegracji.

ćwiczenia: Problem decyzyjny. Model optymalizacyjny. Problem optymalizacji liniowej. Metoda graficzna znajdowania decyzji optymalnych w zadaniach PL. Własności zadań PL.

laboratorium: Ekonometryczne modele nieliniowe. Modele linearyzowalne.

ćwiczenia: Główne typy zadań optymalizacyjnych: program produkcji, dieta, zagadnienie transportowe, portfel inwestycyjny i inne.

laboratorium: Prezentacja dodatku SOLVER z arkusza kalkulacyjnego Excel.

ćwiczenia: Analiza pooptymalizacyjna.

laboratorium: Zastosowanie dodatku SOLVER do rozwiązywania zadań PL.

ćwiczenia: Modelowanie wybranych problemów decyzyjnych.

laboratorium: Analiza pooptymalizacyjna z wykorzystaniem dodatku SOLVER z arkusza kalkulacyjnego Excel.

ćwiczenia: Przykłady zastosowania optymalizacji w ekonomii, finansach i zarządzaniu.

laboratorium: Zadania całkowitoliczbowe oraz przykłady modeli decyzyjnych z i bez ograniczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
11 każdy piątek, 11:40 - 13:20, sala 108 komp
Emilia Tomczyk, Rumiana Górska szczegóły
12 każdy piątek, 13:30 - 15:10, sala 108 komp
Emilia Tomczyk, Rumiana Górska szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0