Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia 120910-P
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Przedmiot badań demograficznych. Dane i ich źródła. Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej na świecie - liczba ludności i jej struktura według wieku.

Pomiar procesów demograficznych - zasady budowy podstawowych współczynników demograficznych. Siatka Lexisa.

Syntetyczne miary reprodukcji ludności. Standaryzacja współczynników demograficznych.

Tablice trwania życia - zasady budowy tablic, analiza podstawowych parametrów tablic.

Analiza umieralności. Przejście epidemiologiczne. Zróżnicowanie umieralności w Europie.

Analiza procesu zawierania małżeństw. Analiza płodności, wyodrębnianie efektów "quantum" i "tempa".

Przemiany procesu tworzenia, rozwoju i rozpadu rodziny w Europie.

Wybrane teorie płodności. Pierwsze przejście demograficzne.

Drugie przejście demograficzne.

Struktury demograficzne, proces starzenia się ludności i jego konsekwencje.

Migracje wewnętrzne i migracje zagraniczne. Koncepcja migracji zastępczej.

Struktury ekonomiczno-społeczne, zasoby pracy, gospodarstwa domowe.

Model ludności ustabilizowanej. Prognozowanie demograficzne.

Prognozowanie stanu i struktury ludności metodą składnikową.

Sytuacja demograficzna Polski, Europy, świata i jej implikacje dla polityki dotyczącej ludności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2000 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Kocot-Górecka 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0