Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie (k) 110600-D
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Wizja, misja, cele organizacji.

Strategia rozwoju organizacji. Sposoby rozwoju (wewnętrzny, zewnętrzny)

Otoczenie organizacji. Identyfikacja zjawisk w otoczeniu. Mega trendy w otoczeniu i ich wpływ na funkcjonowanie współczesnej organizacji.

Strategia konkurencji organizacji. Analiza konkurencji w wybranym sektorze.

Style kierowania ludźmi. Czynniki wyznaczające styl kierowania ludźmi.

Wyzwania strukturalne organizacji. Identyfikacja struktur organizacyjnych.

Zarządzanie zespołami. Dynamika zespołu. Komunikacja w zespole.

Zarządzanie konfliktem w zespole.

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wyzwalanie zaangażowania pracowników. Dobór narzędzi motywowania pracowników.

Przywództwo w organizacji. Źródła władzy. Role kierownicze.

Kultura organizacyjna (KO). Identyfikacja elementów kultury organizacyjnej.

Umiejętność podejmowania decyzji. Etapy procesu decyzyjnego.

Racjonalność metodologiczna vs rzeczowa. Bariery decyzyjne.

Zarządzanie wiedzą i informacją w organizacji.

Zarządzanie zmianą. Zarządzanie innowacjami.

Podsumowanie - wnioski dla przyszłych menedżerów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20, budynek G (główny), sala 111
Dominik Ludwiczyński, Anna Krejner-Nowecka szczegóły
2 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, budynek A, sala 105
Anna Krejner-Nowecka szczegóły
3 każdy wtorek, 15:20 - 17:00, budynek A, sala 105
Anna Krejner-Nowecka szczegóły
4 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 103
Joanna Korpus szczegóły
5 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 107
Dominik Ludwiczyński, Sławomir Winch szczegóły
6 każdy wtorek, 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala 107
Dominik Ludwiczyński, Sławomir Winch szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0