Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia 110570-S
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Przedmiot socjologii. Główne orientacje teoretyczno-metodologiczne. Funkcje aplikacyjne wiedzy socjologicznej.

Badania społeczne w praktyce. Metody badawcze i interpretacja wyników badań.

Zmiana społeczno-kulturowa. Klasyczne teorie rozwoju społecznego. Typy społeczeństw. Teorie modernizacji, konwergencji i zależności.

Jednostka w społeczeństwie, społeczeństwo w człowieku. Interakcje. Konformizm. Proces socjalizacji.

Mechanizmy kontroli społecznej. Przestępczość i dewiacja.

Kultura i społeczeństwo. Pojęcie kultury. Teoria kapitału kulturowego Pierre Bourdieu. Kultura popularna.

Środki masowego przekazu. Teorie mediów. Imperializm mediów. Media a przemoc.

Grupa społeczna - klasyfikacje i typologie. Wybrane rodzaje grup: pierwotna, własna i obca, odniesienia

Organizacje i instytucje. Człowiek w organizacji. Instytucje i procesy instytucjonalizacji.

Modele rodziny. Co zamiast małżeństwa? Rodzina jako przykład instytucji społecznej. Przemiany współczesnej rodziny i jej konsekwencje dla gospodarki.

Zróżnicowanie społeczne i ruchliwość społeczna. Klasowo - warstwowe ujęcie podziałów społecznych. Zróżnicowanie społeczne w społeczeństwach ponowoczesnych: śmierć klas, underclass, prekariat, bezrobocie.

Wyzwania współczesności. Płeć kulturowa i seksualność. Różnice płci jako różnice społeczne. Feminizm i ruchy społeczne. Socjologia ciała - zdrowie, choroba i starzenie się.

Praca i życie gospodarcze. Zmiany w systemie pracy. Kobiety i praca zawodowa. Praca a rodzina. Praca w epoce automatyzacji i cyfryzacji.

Rynek jako instytucja społeczna. Społeczna rzeczywistość rynku.

Spór o globalizację. Wymiary globalizacji

Rasa, etniczność i migracja. Uprzedzenia, dyskryminacja i rasizm. Migracje globalne. Migracje w Polsce i w Unii Europejskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:50, budynek A, sala 1
Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska 24/23 szczegóły
3 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:50, budynek A, sala 105
Grzegorz Makowski 26/23 szczegóły
4 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:50, budynek A, sala 107
Izabela Książkiewicz 27/25 szczegóły
5 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:50, budynek A, sala 115
Jan Czarzasty 28/25 szczegóły
6 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:50, budynek A, sala 117
Joanna Popławska 25/25 szczegóły
7 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:50, budynek A, sala 208
Katarzyna Górak-Sosnowska, Monika Krukowska 26/25 szczegóły
8 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 107
Rafał Towalski 27/25 szczegóły
9 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 012
Urszula Kurczewska 26/23 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0