Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie 110520-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe pojęcia: funkcje państwa, determinanty funkcjonowania państwa, jakość działania państwa, potencjał państwa, państwo w świetle różnych nauk

Geneza państwa. Ewolucja form państwowości (rozwój państwa) w następujących po sobie odcinkach czasu (Grecja, Rzym, Wieki Średnie, okres nowożytny, XIX i okres współczesny). Rosnące funkcje państw.

Geneza państwa. Ewolucja form państwowości: cd

Proces demokratyzacji i demokracji w systemach politycznych. Wyłanianie się systemów partyjnych i parlamentarnych. Ideologie polityczne

Model i funkcjonowanie państwa w krajach anglosaskich: ustrój polityczny, organizacja państwa (władza centralna - samorządy), sądownictwo (naczelne organy władzy sądowniczej), rządzenie publiczne (fragmentaryzacja procesu decyzyjnego, ngo, grupy lobbystyczne), polityka publiczna, administracja publiczna

Model i funkcjonowanie państwa w krajach germańskich: ustrój polityczny, organizacja państwa (władza centralna - samorządy), sądownictwo (naczelne organy władzy sądowniczej), rządzenie publiczne (fragmentaryzacja procesu decyzyjnego, ngo, grupy lobbystyczne), polityka publiczna, administracja publiczna.

Model i funkcjonowanie państwa w krajach frankofońskich: ustrój polityczny, organizacja państwa (władza centralna - samorządy), sądownictwo (naczelne organy władzy sądowniczej), rządzenie publiczne (fragmentaryzacja procesu decyzyjnego, ngo, grupy lobbystyczne), polityka publiczna, administracja publiczna.

Model i funkcjonowanie państwa w krajach południa Europy: ustrój polityczny, organizacja państwa (władza centralna - samorządy), sądownictwo (naczelne organy władzy sądowniczej), rządzenie publiczne (fragmentaryzacja procesu decyzyjnego, ngo, grupy lobbystyczne), polityka publiczna, administracja publiczna.

Model i funkcjonowanie państwa w krajach azjatyckich i rozwijających się: ustrój polityczny, organizacja państwa (władza centralna - samorządy), sądownictwo (naczelne organy władzy sądowniczej), rządzenie publiczne (fragmentaryzacja procesu decyzyjnego, ngo, grupy lobbystyczne), polityka publiczna, administracja publiczna.

Model i funkcjonowanie państwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: ustrój polityczny, organizacja państwa (władza centralna - samorządy), sądownictwo (naczelne organy władzy sądowniczej), rządzenie publiczne (fragmentaryzacja procesu decyzyjnego, ngo, grupy lobbystyczne), polityka publiczna, administracja publiczna.

Polityki publiczne państwa (państwo w działaniu i rozwiązywaniu problemów zbiorowych). Programowanie i realizacja działań publicznych.

Rządzenie publiczne (public governance) państwo w relacjach z obywatelami, grupami interesów. Sieci współdecydowania w sprawach publicznych. Od demokracji przedstawicielskiej do demokracji partycypacyjnej.

Tradycje, formy, doświadczenia w kształtowaniu państwowości w Polsce.

Państwo w III Rzeczpospolitej: ewolucja ustroju politycznego, system partyjny, instytucje, rządzenie publiczne, polityka publiczna, administracja publiczna.

Polskie państwo w warunkach globalizacji i integracji europejskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:40, sala Aula II
Bogusław Pytlik szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:40, sala Aula V
Izabela Zawiślińska, Michał Radecki szczegóły
3 każdy piątek, 8:00 - 9:40, sala Aula IV
Krzysztof Kozłowski, Jan Misiuna szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0