Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajowe standardy sprawozdawczości 132220-P
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Obowiązki sprawozdawcze polskich przedsiębiorstw

Użytkownicy sprawozdania finansowego i ich potrzeby informacyjne.

Elementy składowe sprawozdania finansowego.

Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - jego istota, znaczenie, konstrukcja, główne składniki.

Zasady wyceny pozycji bilansowych.

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości na przydatność informacji o pozycji finansowej przedsiębiorstwa.

Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o efektach działalności przedsiębiorstwa - jego istota, znaczenie, metody sporządzania i konstrukcja.

Warianty sprawozdawcze rachunku zysków i strat i ich znaczenie informacyjne.

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości na przydatność informacji o wynikach finansowych.

Rachunek przepływów pieniężnych - jego istota, znaczenie informacyjne i konstrukcja.

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Zestawienie zmian w kapitale własnym. Konstrukcja i znaczenie informacyjne.

Znaczenie informacyjne pozostałych elementów sprawozdania finansowego.

Wpływ zdarzeń gospodarczych na poszczególne elementy sprawozdania finansowego.

Procedury związane ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i udostępnianiem sprawozdań finansowych, odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za prawidłowość informacji przekazywanych w sprawozdaniu finansowym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy piątek, 11:40 - 13:20, (sala nieznana)
Teresa Boroch szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0