Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej 239170-D
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Lobbing i wywieranie wpływu na procesy decyzyjne, zakres przedmiotowy i podmiotowy

Interesariusze i grupy interesu, typologie i przykłady

Taktyki, strategie, metody i narzędzia lobbingu, charakterystyka i klasyfikacje

W celu wyróżnienia pozostałych tematów można wprowadzić słowa kluczowe

Znaczenie lobbingu w systemie politycznym UE oraz w państwach członkowskich (w tym w Polsce)

Lobbing organizacji biznesu w politykach sektorowych w państwach członkowskich i w UE (ERT, BusinessEurope, UAPME, Amcham, COLIPA, APPE, CEFIC, ACEA)

Analiza case study: lobbing organizacji biznesu i koncernów transnarodowych w sprawie dyrektywy tytoniowej

Organizacje pozarządowe jako grupy interesu w UE: interesy społeczne, publiczne, ekologiczne, mniejszości

Lobbing przedsiębiorstw, organizacji biznesu i NGOs w sprawie umowy handlowej UE-USA (umowa TTIP)

Organizacje reprezentujące interesy sektora finansów i bankowości w UE i ich wpływ na proces tworzenia Europejskiej Unii Bankowej

Reprezentacje organizacji zawodowych, w tym rolniczych, medycznych, prawniczych

Lobbing ekspertów i grup doradczych, w tym think tanks

Polskie organizacje i proces ich europeizacji

Relacje bezpośrednie z Komisją Europejską jako dominująca forma lobbingu bezpośredniego

Warsztaty z praktykami lobbingu: analiza wybranych kampanii lobbingowych w UE

Warsztaty z praktykami lobbingu: przygotowanie i prezentacja kampanii lobbingowej w wybranej polityce gospodarczej UE

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0