Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe) 235170-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Regionalne ugrupowania handlowe: etapy integracji gospodarczej

Regionalne ugrupowania handlowe w świetle WTO

Typy, tendencje, przyczyny, intensywność oraz efekty regionalnych ugrupowań integracyjnych

Efekt ?miski spaghetti? w regionalnych ugrupowaniach handlowych jako skutek odmiennych reguł pochodzenia towarów

Regionalizacja międzynarodowych sieci produkcji: aspekty teoretyczne i empiryczne

Specyfika integracji euroazjatyckiej - główne motywy i bariery

Specyfika rozwoju regionalnych ugrupowań integracyjnych z udziałem państw rozwijających się

Analiza porównawcza mechanizmów gł. ugrupowań integracyjnych w świecie (Europejski Obszar Gospodarczy, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN)

Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EaUG) ? główne postanowienia umowy integracyjnej i jej dotychczasowe efekty

Mechanizmy i instrumenty funkcjonowania UE jako gł. regionalnego porozumienia handlowego: zasady i efekty swobodnego przepływu towarów

Mechanizmy i instrumenty funkcjonowania UE jako gł. regionalnego porozumienia handlowego: zasady i efekty swobodnego przepływu usług

Mechanizmy i instrumenty funkcjonowania UE jako gł. regionalnego porozumienia handlowego: zasady i efekty delegowania pracowników

Mechanizmy i instrumenty funkcjonowania UE jako gł. regionalnego porozumienia handlowego: zasady i efekty swobodnego przepływu kapitału

Instrumenty relacji zewnętrznych regionalnych ugrupowań integracyjnych (polityka handlowa UE a kraje trzecie)

Perspektywy rozwoju regionalnych ugrupowań integracyjnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.