Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy struktury wymiany międzynarodowej 231440-D
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Bazy danych i klasyfikacje handlu międzynarodowego. Różnice metodyczne.

Metody weryfikacji wiarygodności danych handlowych. Problem asymetrii w handlu i statystyk "lustrzanych".

Zasady dobrej prezentacji. Podstawy analizy i wizualizacji danych

Wskaźniki struktury geograficznej i rzeczowej handlu zagranicznego. Wskaźnik zmian struktury handlu. Wykorzystanie wskaźników do analizy handlu wybranego kraju. Zastosowanie metody Constant Market Share.

Wskaźniki pomiaru ujawnionej przewago względnej (RCA). Praktyczne zastosowanie na przykładzie wybranego kraju

Wskaźniki koncentracji geograficznej handlu (Indeks Herfindahla-Hirschmanna, wskaźniki intensywności handlu bilateralnego, wewnątrz- i pozaregionalnego, indeks dywersyfikacji, indeks podobieństwa). Zastosowanie praktyczne na przykładzie wybranego kraju

Wskaźniki analizy handlu w ramach ugrupowań regionalnych (wskaźnik orientacji handlu, wskaźnik komplementarności handlu). Analiza struktury handlu wybranego kraju w ramach ugrupowania regionalnego

Metody pomiaru handlu wewnatrzgałęziowego. Handel wewnątrzgałęziowy w wybranym kraju

Handel wartością dodaną a wartość dodana w handlu. Metody pomiaru. Zastosowanie w praktyce

Technika product space i jej zastosowanie praktyczne do analizy handlu międzynarodowego

Metody pomiaru międzynarodowego handlu usługami. Praca z bazami UNCTAD, WTO, OECD. Przykłady praktyczne

Zastosowania modelu grawitacji do badania handlu międzynarodowego

Prezentacja wyników prac grupowych - zastosowanie metod analizy struktury wymiany międzynarodowej w badaniu handlu wybranego kraju/ugrupowania

Prezentacja wyników prac grupowych - zastosowanie metod analizy struktury wymiany międzynarodowej w badaniu handlu wybranego kraju/ugrupowania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0